Sabor izglasao Zakon o zaštiti životinja

ziotinje1
ziotinje1

Hrvatski sabor izglasao je danas Zakon o zaštiti životinja s 113 glasova za i 3 suzdržana nakon što je prihvaćen prijedlog Vlade o amandmanima.

Ovime Hrvatska nakon 10 godina ima Zakon o zaštiti životinja koji ju svrstava u europski vrh brige o životinjama.

Javnosti najzanimljivija odredba novog Zakona je zabrana usmrćivanja napuštenih životinja i osnivanje najmanje jednog „no kill“ skloništa na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje, a sve jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa.

Zakon predviđa i kontrolu populacije „neželjenih“ pasa kao i bolji nadzor nad uzgojem pasa pa očekujemo da će se broj napuštenih pasa smanjiti i da će većina postojećih skloništa moći prihvatiti sve napuštene životinje i zadovoljiti sve propisane standarde.

Svima nam je u interesu da se svaka napuštena životinja udomi i dobije odgovarajuću veterinarsku skrb, a krajnji cilj je da se maksimalno smanji broj napuštenih životinja.

U odnosu na stari Zakon, radi zaštite i dobrobiti životinja propisane su daljnje zabrane neodgovarajućih postupanja prema životinjama:

  • – držanje u zatočeništvu dupina i ostalih morskih sisavaca iz porodice Cetacea, osim u svrhu liječenja, oporavka i zbrinjavanja,
  • – spolni odnos čovjeka i životinje, kao i s tim izjednačeni postupci ili bilo kakvi drugi postupci sa životinjama radi zadovoljavanja spolnih potreba čovjeka,
  • – čupanje perja živoj peradi,
  • – pucanje u životinje bez obzira na vrstu oružja ili sprave za pucanje, osim za potrebe omamljivanja ili usmrćivanja životinja te u svrhu zaštite sigurnosti ljudi i životinja,
  • – bacanje petardi na životinje ili drugih pirotehničkih sredstava,
  • – korištenje za rasplod životinja koje nisu spolno zrele i koje nisu završile svoj rast, životinja nakon odbijanja mladunčadi koje se još nisu oporavile te korištenje bolešću iscrpljene, ozlijeđene ili prestrašene životinje,
  • – korištenje kopitara za izvlačenje trupaca iz šuma (samaraši), osim u teško pristupačnim područjima gdje to nije moguće bez korištenja kopitara,
  • – držanje i korištenje  divljih životinja u svrhu prikazivanja javnost, osim u zoološkim vrtovima,
  • – izlaganje pasa s kupiranim ušima i repovima, osim lovačkih pasa,
  • – držanje u zatočeništvu medvjeda, osim u zoološkim vrtovima i skloništima

„Hvala svima koji su dali svoj doprinos ovom Zakonu. Broj glasova kojim je usvojen najviše govori o konsenzusu koji je postignut s ciljem zaštite životinja.“

– izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Pročitajte još