Našičani osnaženi za zakonsko upravljanje volonterskim potencijalima

Našičani osnaženi za zakonsko upravljanje volonterskim potencijalima

Našičani osnaženi za zakonsko upravljanje volonterskim potencijalima

U sklopu projekta Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica u hotelu Park Panolija Našice održano je dvodnevno predavanje/radionica pod nazivom „Izrada plana volontiranja, pravilno evidentiranje volonterskih sati i njihova godišnja prijava“. Predavanje je organizirao nositelj projekta Centar za lokalne inicijative Našice (CLIP Našice) sa projektnim partnerima Centrom za socijalnu skrb Našice i Humanitarnom udrugom Dar dobrote Našice.

U prvom dijelu predavanja predavačica Jelena Eklemović iz Poduzetničkog centra Erdut predstavila je rad centra i upoznala prisutne s njihovim volonterskim počecima, ali i razvojem volonterstva na području općine Erdut. Drugi dio predavanja vodila je predavačica Milica Sevkić iz Centra za mlade Dalj. Prisutni su sa velikim zanimanjem pratili predavanje i postavljali pitanja budući da se radi o aktualnoj tematici odnosno, podnošenju Izvješća organizatora volontiranja o broju volonterskih sati u 2017. godini. Predavačica je istaknula važnost pravilne izrade Volonterskog programa kako bi udruga uopće mogla pravilno pratiti i usmjeravati rad volontera u udruzi. Prisutni su na primjeru Volonterskog programa Centra za mlade Dalj mogli vidjeti što isti treba sadržavati i kako u svoje udruge/organizacije uvesti volonterske planove i programe. Primjere volonterske evidencije koju CLIP Našice vodi na EU projektima pokazala je Emilija Malovčak, voditeljica projekta i predsjednica CLIP Našice.

Našičani osnaženi za zakonsko upravljanje volonterskim potencijalima

Budući da je predavačica Milica dala i konkretan osvrt na potrebnu registraciju Organizatora volontera pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te samo prijavu volonterskih sati, Emilija Malovčak je završila predavanje s nadom da će se udruge iz Našica pokazati veću zainteresiranost i ažurnost te da će nakon navedene edukacije, za 2017. godinu biti više od 5 prijavljenih organizatora volontiranja iz Našica.

Volonterski rad

„Našice prema registru udruga broje 162 aktivne udruge pa je poražavajuća činjenica da se samo njih 5 nalazi na popisu organizatora volontiranja u RH koje se vodi pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a sve svoje djelovanje formiraju uglavnom na volonterskom radu. Nadam se da će se navedeno promijeniti nakon ove radionice i da smo samo jednoj organizaciji pomogli da zakonski i ispravno vodi volonterske evidencije, da se registrira i prijavi volonterske sate, biti ćemo jako zadovoljni, a sigurni smo da će brojka biti i puno veća. Osim prikaza organiziranog i zakonitog rada godišnja prijava volonterskih sati povećava konkurentnost udruga pri javljanju na EU natječaje te pokazuje volonterima da se njihov angažman i zakonski vrednuje. “ rekla je Malovčak.

Financirano sredstvima iz EU fondova

Projekt Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 556.699,09 kuna, a provodi se od 01. lipnja 2017. – 31. svibnja 2018. godine. Projekt provodi Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice (CLIP Našice) sa projektnim partnerima Centrom za socijalnu skrb Našice i Humanitarnom udrugom Dar dobrote Našice.

Pročitajte još