Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

sjednica2

sjednica2

U utorak, 4. listopada 2016. godine s početkom u 17,00 sati održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu  nije bilo pitanja za  gradonačelnika Grada Našica, mr. Krešimira Žagara, dipl.ing..

Sjednici je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

sjednica1

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red.

Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili sve točke dnevnog reda i to: Odluku o davanju suglasnosti Našičkom vodovodu d.o.o. za provedbu ulaganja u gradnju vodoopskrbne mreže na području Grada Našica i Odluku o davanju suglasnosti Našičkom vodovodu d.o.o. za provedbu ulaganaj u rekonstrukciju i dogradnju kanlizacijske mreže na području Grada Našica.

Više o svemu rekao je nakon sjednice gradonačelnik Krešimir Žagar.

sjednica3
“Ovakva odluka gradskog vijeća da se ulazi u ulaganje bila je potrebna s obzirom da 5. listopada istječe rok za prijavu na natječaj za mjeru ruralnog razvoja 721. Radi se o mjeri  ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu u ruralnim naseljima i konkretno operacija koja se odnosi na vodoopskrbu  i kanalizaciju odvodnih voda. Za to već imamo pripremljene projekte, u proračunu su za to predviđena sredstva i dio vlastitih sredstava koji je potreban za sufinanciranje. Nositelj projekta je Našički vodovod d.o.o. , a Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo mora donijeti suglasnost da se ta ulaganja izvrše na području Grada. Radi se o vrijednosti 1.200.000,00€, koliko iznosi cjelokupna investicija.  Time će se riješiti vodoopskrba od Zoljana do naselja Štukino brdo i Gradca, zajedno s prepumpnom crpnom stanicom koja mora crpiti vodu kroz naselje Gradac do naselja Londžica, Mala Londžica i Marinović Brdo, te će kroz ta naselja ići i distributivna mreža te kanalizacijski sustav koji će povezati naselje Vukojevci s pročistačem odvodnih voda u Našičkom Markovcu. To su ogromni projekti za koje sami ne bi mogli naći sredstva, čekali smo upravo mjere ruralnog razvoja i ovaj natječaj. Nadamo se da će projekt biti dobro ocijenjen, da će proći te da ćemo uskoro financirati te velike zahvate.” – pojasnio je gradonačelnik Krešimir Žagar.

Pročitajte još