Našice – Natječaj za radno mjesto učitelja klavira i tajnika škole

ucitelj25_1_1a

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10. i 90/11.) i članka 63. Statuta Osnovne glazbene škole “Kontesa Dora”, Našice, ravnateljica Osnovne glazbene škole “Kontesa Dora”, Našice raspisuje

N A T J E Č A J za  radno mjesto:

UČITELJ  KLAVIRA –neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme – 30 sati  tjedno – 1 izvršitelj

TAJNIK ŠKOLE – određeno vrijeme, pola radnog vremena (20 sati tjedno) – 1 izvršitelj

Uvjeti za radno mjesto UČITELJ  KLAVIRA:

Kandidati za radno mjesta trebaju imati visoku stručnu spremu i ispunjavati druge  uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika.

Uvjeti za radno mjesto TAJNIK ŠKOLE:

Kandidati za radno mjesta trebaju imati završen sveučilišni diplomski studij pravne, odnosno stručni studij upravne struke i ispunjavati druge uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavi treba priložiti:

 

– životopis
– preslika domovnice
– preslika diplome/svjedodžbe o završenom obrazovanju
– uvjerenje o nekažnjavanju

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s traženom dokumentacijom i naznakom ”za natječaj” potrebno je dostaviti na adresu:

 

Osnovna glazbena škola ”Kontesa Dora”
Dore Pejačević 2
31 500 Našice
Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru.

 

Pročitajte još