Izmjena zakona: Povećava se porodiljna naknada, a plaćeni dopust trebali bi dobiti i očevi

Roditeljima i budućim roditeljima u Hrvatskoj stižu lijepe vijesti. Trenutačno se na e-Savjetovanju nalazi nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, prema kojem bi se trebali povećati maksimalni iznosi naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje, a uvodi se i plaćeni očinski dopust u trajanju od 10 dana za zaposlene te samozaposlene roditelje.

Predloženim izmjenama zakona usklađuje se nacionalno zakonodavstvo radi prenošenja Direktive EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi, kojom se nastoji osigurati provedba načela ravnopravnosti žena i muškaraca. Cilj je, kako navode u nacrtu izmjena zakona, omogućiti roditeljima i osobama koji moraju skrbiti o drugima da bolje usklade poslovne i skrbničke obveze te ojačati minimalne standarde vezane uz roditeljski dopust i fleksibilne radne uvjete kao i uvesti minimalne standarde vezane uz očinski dopust.

Očevi dobivaju 10 dana dopusta

U zakonskom se izmjenama ističe kako je jedna od važnijih smjernica predloženog Zakona uvođenje novog prava, odnosno plaćenog očinskog dopusta u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete, odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece. Svrha tog instituta je, kako pojašnjavaju iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, omogućiti veću uključenost očeva u skrb o djeci i sudjelovanje u ranoj dobi djeteta, a intencija je i povećati broj očeva koji koriste roditeljski dopust.

U zakonu je predložena mogućnost korištenja prava na očinski dopust nakon rođenja djeteta u neprekidnom trajanju, a najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta, a valja istaknuti da se radi o pravu koje otac koristi neovisno o radnopravnom statusu majke. Za vrijeme korištenja očinskog dopusta predviđena je naknada plaće koja iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, što je u skladu s Direktivom koja u pogledu očinskog dopusta propisuje da se plaćom ili naknadom jamči dohodak koji je barem jednak onomu što bi radnik primao u slučaju bolovanja.

Druga mjera koja se dodatno “pojačava” je iznos roditeljske naknade. Iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade ističu da se predloženim zakonskim promjenama kroz povećanje pripadajuće roditeljske naknade nastoji pozitivno utjecati na održavanje i jačanje materijalnog standarda i kvalitete života obitelji te samim time i na lakše odlučivanje na roditeljstvo i proširenje obitelji.

Značajno povećanje naknada

Novi zakon predlaže i povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće sa sadašnjih 5.654,20 kuna, što je 170% proračunske osnovice, na 7.500,13 kuna, odnosno 225,5% proračunske osnovice.

Novim zakonskim odredbama uskladit će se i visina naknade plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za one koji rade na pola radnog vremena, sa sadašnjih 2.328,20 kuna (70% proračunske osnovice) na 3.658,60 kuna (110% proračunske osnovice). Navedeno obuhvaća korištenje roditeljskog dopusta kao prava na rad s polovicom punog radnog vremena za prvo i drugo rođeno dijete te za blizance, treće ili svako sljedeće dijete, navode iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

 

Izvor: Vlada RH

Pročitajte još