Započinje tjedni odvoz biootpada iz kućanstava

Kako saznajemo iz Našičkog parka d.o.o. od ponedjeljka 27. lipnja 2022.g. započinje tjedni odvoz biootpada iz kućanstava prema rasporedu odvoza koji je jednak rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada. To znači da na uobičajeni dan odvoza uz zelenu posudu (kantu) iznosite i smeđu posudu (kantu), odnosno vrećicu za biootpad. Ukupni broj odvoza otpada s dosadašnjih šest povećava se na deset mjesečnih odvoza, što predstavlja iskorak u standardu pružanja javne usluge za naše korisnike, a za nas i organizacijski izazov. Zbog značajnog povećanja broja odvoza Našički park d.o.o. je kupio još jedno specijalno vozilo za odvoz otpada s kojim će vršiti odvojeno prikupljanje biootpada.

Cijena odvoza biootpada uključena je u cijenu javne usluge jednako kao i odvoz papira i plastike. Prema analizi otpada koja je nedavno provedena, vidljivo je da se u miješanom komunalnom otpadu nalazi preko 45% biootpada. Odlaganjem biootpada u smeđoj posudi moguće je izdvojiti gotovo polovinu otpada koji je dosad odlagana u zelenu čime svatko može smanjiti broj pražnjenja miješanog otpada. U konačnici će korisniku ovakav pristup razdvajanju otpada donijeti uštedu u ukupnoj mjesečnoj cijeni javne usluge.

U smeđe posude odnosno vrećice za biootpad, potrebno je odlagati kuhinjski otpad (ostatke i koru voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatke kruha, listove salate , blitve, kelja i sl.), vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, zemlju iz lončanica i sl.) te ostali biootpad (koru drveta, piljevinu, papirnate maramice, male količine papira u koji je bio umotan kuhinjski otpad).

U smeđu posudu ne smije se odlagati ostatke termički obrađene hrane, meso, ribu, kosti, kožu, životinjski izmet, ostatke bolesnog bilja i alergene korove, mliječne proizvode, ulja i masti.

Biootpad je potrebno odlagati u smeđe posude u rasutom stanju, a nikako u zatvorenim plastičnim vrećicama. Plastične vrećice ispraznite u smeđu posudu odnosno vrećicu za biootpad i odložite ih u posude za plastiku. Odlaganje plastike u biootpadu otežava i poskupljuje obradu biootpada a u pojedinim slučajevima i onemogućava kompostiranje.

Sav pravilno odvojen biootpad dostavljamo u kompostanu u Osijeku.

Pročitajte još