Presjek rada u protekloj godini Udruge osoba s invaliditetom Našice

predaja izvjesca gradonacelnik 1
predaja izvjesca gradonacelnik 1

Jučer je u uredu gradonačelnika grada Našica održan sastanak na kojem je predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Našice Gordana Blagajac podnijela vrlo detaljan izvještaj o radu udruge u prošloj godini gradonačelniku Krešimiru Žagaru i Danijeli Buljan iz odjela za društvene djelatnosti.

Osim izvještaja mogli smo čuti što je sve udruga i članovi te vrlo vrijedne udruge činila i u prijašnjim godinama, kao i budući planovi koji su pred njima. Više o svemu rekli su nam predsjednica Blagajac, kao i gradonačelnik Žagar koji je po svemu sudeći iznimno zadovoljan s kakvom ozbiljnošću se u ovoj udruzi radi.

 „Naša obveza je svake godine, početkom obračunskog perioda koji kreće sa 1. siječnjem, predaja svih financijskih izvješća Gradu Našicama za proteklu godinu što smo danas u prisustvu gradonačelnika i učinili. Tako smo prošle godine imali 10 projekata, od kojih je 3 projekta financirao Grad Našice, tri Osječko-baranjska županija, zatim smo imali potporu Hrvatske banke za obnovu i razvitak, projekt kod Ministarstva socijalne politike i mladih, kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Trenutno imamo 14 zaposlenih, stalno zaposlen je tajnik udruge i 13 pomoćnika u nastavi. U 2015. godini imali smo veći broj zaposlenih, točnije radilo se o 25 zaposlenih pomoćnika u nastavi i tajniku udruge tako da smo u tom periodu uspjeli zaposliti negdje oko 40 osoba. Mi kroz projekte ne samo da zbrinjavamo naše članove koji su s područja Grada Našica i okolnih mjesta, već smo proširili naš rad tako da djelujemo na području Osječko-baranjske županije. Uspjeli smo ostvariti dobre partnerske sporazume sa školama osječke regije i s njima smo također išli u partnerske odnose s projektom „Zajedno u bolji svijet“. U ovom projektu se radi o pomaganju prehrane djece kojima to roditelji ne mogu omogućiti. Na taj način smo se dotaknuli oko 3000 korisnika kroz usluge prehrane, kroz pomoćnike u nastavi, kroz administrativno zbrinjavanje te smo dali stolove na korištenje u školama. Sve što radimo, radimo za osobe s poteškoćama i socijalno ugrožene obitelji. Svrha udruge nije samo da pomaže svojim članovima već udruga može imati i korisnike koji ne moraju biti njeni članovi. Tako sva djeca uključena u prehranu nisu naši članovi već su naši korisnici. Isto tako, nama je plan u budućnosti da preko Centra za socijalnu skrb imamo mobilni stručni tim koji bi zbrinjavao naše korisnike koji ne moraju bezuvjetno biti naši članovi, dakle misli se na osobe s invaliditetom i poteškoćama kojima je takav mobilni tim potreban. Taj tim bi odrađivao poslove spremanja u kući, pripreme obroka i fizioterapije tako da se planiramo prijaviti prema natječajima koje Ministarstvo bude raspisalo s projektom za mobilnim stručnim timom.”  – rekla je gospođa Gordana Blagajac.

predaja izvjesca gradonacelnik 2

Nekoliko riječi nakon sastanka rekao je i sam gradonačelnik Krešimir Žagar.

„Sve pohvale koje izreknemo u vezi ove vrijedne udruge uistinu stoje. Oni su svijetli primjer na koji način udruge trebaju raditi i svaki susret ili s gospođom Blagajac ili tajnikom gospodinom Došenom, kao i svakim članom, je zapravo čestitanje i zahvala na svemu onom što su činili i radili u gradu na dobrobit svih članova, ali i svih korisnika kojih je nemjerljiv broj. Današnji susret je zapravo presjek kroz izvješće događanja projekata koji su bili aktivni u Gradu. Radi se o iznimno vrijednim i skupim projektima gdje Grad Našice samo sufinancira relativno manji dio troškova za projekte koje smo uspjeli dati udruzi, a to se puno puta uvećalo, pa tako govorimo o manjem postotku sredstava koja su stvarno prošle kroz udrugu. Ta sredstva su implementirana u niz korisnih i vrijednih projekata, ne samo na području grada, već na području bivše općine Našice, ali vidimo i na puno šire. Rad udruge prepoznali su mnogi koji su također udruzi poklonili povjerenje kroz projekte i sredstva koja su im dali. Dakle, tu se radi o državnom i županijskom proračunu i, naravno, uz Grad i nacionalne zaklade koji prate rad svih udruga na kvalitetan i strog način. Provjerava se rad udruga i tako se sredstva i dodjeljuju, a upravo ta sredstva koju su pomogla da se učvrsti rad udruge, da se obnove sa znanjem i iskustvom, ali i materijalnim mogućnostima koje će pomoći da se i dalje provode ovakvi skupi i vrijedni projekti kao protekle godine. Moramo napomenuti kako je zakon o udrugama vrlo jasan, dakle udruge i dalje mogu dobivati sredstva, ali sve mora biti iznimno transparentno putem javnih natječaja i javnih poziva, a u tome sudjeluju i povjerenstva. To je jedna od razlika u dosadašnjem načinu rada i financiranja udruga gdje su se sredstva dodjeljivala prema nekakvom pozivu i očekivanju samih udruga i programu koje je donosilo Gradsko vijeće i izvršna vlast u gradu. Sada je to puno strože i transparentnije, pogotovo u opravdavanju sredstava koja dolaze iz proračuna. Svaka kuna i svaka lipa koja je namjenski dana, namjenski zatražena, mora biti tako i utrošena. Zbog toga moraju biti podnešena ovakva izvješća i dokaznice na koji način su sredstva stvarno iskorištena i to je s Udrugom osoba s invaliditetom radimo već godinama. Prije smo ih pokazivali kako će se morati raditi kao svijetli primjer, a ta budućnost je sada stigla u ovoj godini i sve je puno strože te će sve udruge morati raditi na ovaj način. Upravo zbog toga moram reći kako sam iznimno zadovoljan radom ove udruge i ne mogu vjerovati koliko je sredstava i truda uloženo i koliko je ljudskih života i sudbina dotaknuto. Vrlo često se tu radi o socijalno ugroženim obiteljima, ali radi se i na preventivi kako do invaliditeta ne bi dolazilo. Niz je tu mogućnosti i projekata te vjerujem da gospođa Gordana Blagajac već sada razmišlja o 2016. godini, a mi iz Grada možemo reći da će i dalje imati našu podršku. Za ovu udrugu sada možemo reći kako se tu ne radi samo o udruzi već o maloj instituciji koja je prepoznata u cijeloj županiji pa i šire i koja radi za dobrobit svojoj zajednici i može biti primjer ne samo u Našicama nego i cijeloj domovini.“ – rekao je vrlo zadovoljno gradonačelnik Krešimir Žagar.

Pročitajte još