Saborski zastupnik Hrvoje Nekić aktivira svoj mandat u vijeću Općine Đurđenovac

nekic1a

Na sastanku OO SDP-a Đurđenovac donesena je odluka da predsjednik SDP-a Đurđenovac, Hrvoje Nekić aktivira svoj mandat u vijeću općine Đurđenovac.

“Kako je do sada tu dužnost umjesto Hrvoja Nekića obnašao Dino Čačić kao zamjenski vijećnik, negov mandat u vijeću prestaje a na mjesto vijećnika vraća se Hrvoje Nekić. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je želja SDP-a Durđenovac da naš saborski zastupnik svojim radom u vijeću općine Đurđenovac još više doprinese poboljšanju kvalitete života svih mještana naše Općine.”

SDP Đurđenovac

Pročitajte još