Zaključen Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije kolnika u Poganovcima

Zaključen Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije kolnika u Poganovcima
Zaključen Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije kolnika u Poganovcima

Zaključen Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije kolnika u Poganovcima

Općina Podgorač je 2016. godine, temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima„ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine i Natječaja za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“- provedba operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ podnijela zahtjev za potporu za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste u Poganovcima (ulica A. Starčevića). Nakon provedene administrativne obrade Zahtjeva za potporu utvrđeno je da isti udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom i Natječajem u dijelu koji se odnosi na provjeru kriterija prihvatljivosti i provjeru raspoloživosti sredstava, te je utvrđen najviši iznos potpore koji iznosi 1.301.681,88 kuna, i shodno tome Općinski načelnik Općine Podgorač g. Goran Đanić je dana 08. 02. 2018. godine s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključio Ugovor o financiranju predmetne mjere. Vezano uz navedenu mjeru Općina Podgorač je provela otvoreni postupak javne nabave, te je nakon provedenog postupka i odabira najpovoljnije ponude Općinski načelnik Općine Podgorač gosp. Goran Đanić sa tvrtkom Gravia d.o.o. iz Osijeka zaključio Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije kolnika i oborinske odvodnje u ulici Ante Starčevića u Poganovcima. Vrijednost radova utvrđena je u iznosu od 1.120.634,69 kuna, a rok izvođenja radova je 180 kalendarskih dana. Načelnik Đanić je istaknuo zadovoljstvo što je Općina Podgorač ostvarila jedan u nizu od pripremljenih velikih projekata koji su spremni za povlačenje sredstva iz Europke unije. Općina Podgorač vodi računa o ravnomjernom razvoju komunalne i društvene infrastrukture za podizanje kvalitete života mještana u svim naseljima, što dokazuje da će se i ubuduće na fondove EU nominirati razni projekti za koje imamo ishođenu potrebnu dokumentaciju.

Pročitajte još