Regija – Upozorenje MUP-a zbog požara

pozari21_3_1a

Tijekom 19. ožujka na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentirano je šest većih požara. Uz požar koji je zahvatio Park prirode Kopački rit značajniji požari zabilježeni su i na poljoprivrednim površinama. Prvi požar zabilježen je oko 13 sati kod Drenja kojom prilikom su zahvaćena stabla šljive, oko 15,20 sati kod mjesta Ovčara plamen zapaljene trave zahvatio je drveni nosač električnih vodova, treći požar kod Budrovaca je uništio više desetaka stabala šljive i bagremik, a četvrti požar izbio je na trsci i suhom raslinju u Baranji uz granicu s Mađarskom.

Požar s najtežim posljedicama uz onaj u Kopačkom ritu izbio je u Paradžikovoj ulici u Dalju. Naime, oko 12,50 sati vatra koja je zahvatila suho raslinje i travu proširila se i na krug tvrtke koja se bavi prodajom građevinskoga materijala. Ovom prilikom  opožareni su prostori skladišta i trgovine. Materijalna šteta i uzroci izbijanja požara utvrditi će se naknadnim očevidom.

U gašenju svih požara sudjelovala su lokalna dobrovoljna vatrogasna društva kao i profesionalni vatrogasci iz Osijeka i Belog Manastira.

Svim požarima, zajedničko je što su uzrokovani paljenjem raslinja ili otpada da bi se nakon toga nekontrolirano proširili na obližnje objekte ili poljoprivredne površine.

Upozoravamo

Zbog izrazito velike opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama, upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, željezničkih pruga, vodova dalekovoda, plinovoda, naftovoda i sl.

Prije početka spaljivanja površinu na kojoj se vrši spaljivanje treba izolirati od ostalih površina odoravanjem ili na drugi pogodni način.

Zabranjeno je spaljivanje za vjetrovita vremena, a za vrijeme spaljivanja potrebna je stalna nazočnost izvršioca spaljivanja s priručnom opremom za gašenje požara, sve do potpunog završetka procesa gorenja. Upravo zbog nekontroliranog spaljivanja biljnog i drugog gorivog otpada, u zadnje vrijeme je evidentirano više požara na otvorenim prostorima. Prijašnjih godina smo zabilježili požare na šumskim kompleksima i gospodarskim objektima sa velikom materijalnom štetom.

Uvjeti i način spaljivanja biljnog i drugog gorivog otpada na otvorenom prostoru su regulirani županijskom Odlukom. Sukladno istoj odluci, o namjeri spaljivanja potrebno je obavijestiti Vatrogasne postrojbe koje su određene kao nositelji zaštite od požara na području lokalne samouprave.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 193, policiju na broj 192 ili Centar 112 na broj 112. Ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, isto je podložno visokim novčanim i zatvorskim kaznama, pa i kaznenoj odgovornosti.

Napominjemo da je Zakonom o zaštiti od požara za izazivanje požara iz nehaja predviđena novčana kazna od dvije do 15 tisuća kuna, a za namjerno izazivanje požara predviđena je kazna od 15 do 150 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana.

Apeliramo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer mala nepažnja može imati velike posljedice.

Pročitajte još