Početak nastave u Osnovnoj školi I.B. Slovaka Jelisavac

Osnovna škola Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac obavještava o početku nastave 5. rujna. Učenicima predmetne nastave, nastava će početi u 7:45, a učenicima razredne nastave u matičnoj i u područnim školama nastava će početi u 8 sati. Svi razredi imat će dva školska sata.

 

Pročitajte još