Održana 23. sjednica Županijske skupštine

Vijećnici Osječko – baranjske županije, na jučer (12. rujna 2019. godine) održanoj sjednici Županijske skupštine, jednoglasno su podržali zaključak kojim se od ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak zahtijeva žurno pokretanje svih potrebnih radnji za početak izgradnje nove zgrade Srednje škole Donji Miholjac. U dopisu koji potpisuju župan Ivan Anušić i predsjednik Županijske skupštine Dragan Vulin ističe se:

“Kako je od sastanka predstavnika Osječko – baranjske županije s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva u Zagrebu proteklo više od godinu dana, a na kojemu je utvrđena prijeka potreba izgradnje škole u Donjem Miholjcu, kao i mogući udjeli u financiranju cjelokupne investicije (Republika Hrvatska 70 %, Osječko-baranjska županija 20 % i Grad Donji Miholjac 10 %) cijenimo nužnim ukazati na činjenicu da je otpočela još jedna školska godina u 90 godina starim prostorima Srednje škole Donji Miholjac, a koji direktno ugrožavaju sigurnost i zdravlje učenika, a time nepovoljno djeluju i na odvijanje samog odgojno – obrazovnog procesa u cjelini.

Cijenimo kako nije potrebno posebice ukazivati na odgovornost svih nas nadležnih da otklonimo postojeće stanje u slučaju bilo kakve ugroze po učenike i zaposlenika škole. Slijedom navedenoga, upućujemo zamolbu svim nadležnim državnim tijelima da s posebnom pozornošću prihvate ovu inicijativu, a koja svoje uporište između ostalog ima i u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.“

Raspravu o problematici Srednje škole Donji Miholjac na sjednici su potaknuli vijećnici Zvonko Pongrac i Dražen Trcović, kojima je župan Ivan Anušić odgovorio da je Osječko – baranjska županije u zadnjih godinu dana poduzela niz aktivnosti i odluka kako bi napokon počela izgradnja nove školske zgrade, no iz Ministarstva još nije stigao nikakav odgovor.

“Ministarstvo znanosti i obrazovanja je već probilo sve rokove za raspisivanje javnog natječaja za izgradnju te škole. Nakon 10 mjeseci „dopisivanja“ nedavno smo dobili termin za sastanak kod ministrice, međutim i nakon toga opet čekamo jednu jedinu odluku, a to je da ministrica kaže da idemo u javni natječaj. Siguran sam da će projekt krenuti, ali već je mogao biti u visokoj fazi izgrađenosti. Ministricu upozoravamo da boravak djece u sadašnjoj školi postaje opasan za njihovo zdravlje i živote jer je to zgrada koja je u najgorem stanju od svih srednjih škola u Hrvatskoj.” – rekao je župan.

Zamjenik župana Goran Ivanović je dodao kako je na razini Ministarstva dogovorena izgradnja tri školska centra, od kojih jedan u Donjem Miholjcu. “Sve je dogovoreno, novac je osiguran, projektna dokumentacija postoji, no Ministarstvo ne reagira, pa se početak investicije nepotrebno odgađa.” – kazao je Ivanović.

Na dnevnom reda 23. sjednice Županijske skupštine bilo je 19 točaka, a najviše pozornosti vijećnici su posvetili Prijedlogu Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko – baranjske županije te Prijedlogu Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su vijećnici nakon rasprave također usvojili.

Naime, Osječko – baranjska županija uputila je zamolbu Ministarstvu državne imovine za darovanje nekretnina na prostoru bivšeg OLT-a, danas napuštenih i neiskorištenih prostora i objekata od kojih su neki stari više od sto godina te zahtijevaju značajnu intervenciju i ulaganje kako bi se prenamijenili. Osječko – baranjska županija izradila je koncept Programa revitalizacije “Brownfield” na tom području te planira osigurati financijska sredstava za provedbu tog programa od vitalne važnosti za grad Osijek i Osječko – baranjsku županiju. Na taj način želi se provesti nova demografska mjera, a planira se izgradnja 380 stanova za oko 1.600 stanovnika, novi društveni sadržaji poput zatvorenog kupališta (olimpijski bazen), muzeja, sportskih objekata te gospodarskih sadržaja (oko 150 poslovnih prostora za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo). Naravno, investicija se planira uz potporu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi 2021. – 2027., kao i nacionalnih sredstava.

Prijenosom vlasničkih prava odnosno uknjižbom vlasništva predmetnih nekretnina u korist Osječko – baranjske županije, Županija može pokrenuti daljnje aktivnost za realizaciju predloženog programa, pa tako i za prijavu sufinanciranja iz fondova Europske unije.

Pročitajte još