OBŽ financira edukaciju dugotrajno nezaposlenih osoba

U cilju poticanja zapošljavanja Osječko – baranjska županija provodi različite programe osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba. Tako je danas (16. studenoga 2021. godine) župan Ivan Anušić potpisao Ugovor o suradnji u provedbi programa “Voditelj EU projekata“ s dekanom Ekonomskog fakulteta u Osijeku dr. sc. Borisom Crnkovićem te Ugovor o ECDL edukaciji s direktorom Zavoda za informatiku Osijek dr. sc. Draženom Tomićem.

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora je 137.500 kuna, a osim troška edukacije, Županija u potpunosti financira i trošak prijevoza polaznika. Program edukacija je verificiran od nadležnog ministarstva, a po završetku se upisuje u e-radnu knjižicu i polazniku se izdaje službeno uvjerenje o završenom programu usavršavanja.

Osječko – baranjska županija je i prošle godine provela ovakav projekt

“Svake godine Osječko – baranjska županija u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje provodi program edukacije dugotrajno nezaposlenih osoba koje se nalaze na Zavodu za zapošljavanje i kroz edukaciju koji financira Županija pokušava ih pripremiti i prekvalificirati te obučiti za tržište rada. Danas smo potpisali ugovor sa Zavodom za informatiku za osposobljavanje 15 osoba za operatere na računalu.

To je ECDL edukacija, vrijedna 37.500 kuna, koja obuhvaća temeljnu obuku osoba za obavljanje operacija na osobnim računalima. S Ekonomskim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku potpisan je ugovor za edukaciju 20 voditelja EU projekata u vrijednosti 100.000 kuna. Projekte smo pripremali sve ove godine, uzimajući u obzir podatke koji dobivamo sa Zavoda za zapošljavanje. Rezultat toga je da se zaposli 60 % osoba koje prođu edukaciju, što je i cilj našeg projekta.” – rekao je župan Ivan Anušić.

Dodao je kako je Osječko – baranjska županija i prošle godine provela ovakav projekt te je osposobljeno 15 polaznika za ECDL edukaciju, 20 polaznika za EU projekte, 10 polaznika za pomoćnika u nastavi i 10 polaznika za vođenje računovodstva za mala poduzeća. Edukacija za svih 55 polaznika bila je vrijedna 295.000 kuna.

OBŽ je jedna od najuspješnijih županija u povlačenju novca iz fondova Europske unije

“Drago mi je što Županija prepoznaje važnost obrazovanja dugotrajno nezaposlenih osoba i njihovog povratka na tržište rada, kao i što se potom ostvaruju i uspješni rezultati u zapošljavanju tih osoba. Svjesni smo i važnosti EU fondova za razvoj cjelokupnog gospodarstva posebno naše županije, koja je jedna od najuspješnijih županija u povlačenju novca iz fondova Europske unije i svjesni smo da će ovakvi kadrovi koji će, nakon završetka tečaja, moći napraviti, kreirati, osmisliti i voditi EU projekt, biti iznimno potrebni u budućnosti.” – istaknuo je dekan Ekonomskog fakulteta dr. sc. Boris Crnković.

Ravnatelj ZIO-a dr. sc. Dražen Tomić rekao je da će ZIO u sklopu edukacije osposobiti 15 polaznika za rad na osobnim računalima te nastavio. “Uz osnovnu edukaciju koja obuhvaća rad s operacijskim sustavom, s elektroničkom poštom i internetom, pružit ćemo i edukaciju rada s tekstualnim procesorima, bazama podataka, tabličnim kalkulatorima i izradu prezentacija. Na taj način budući poslodavci će dobiti buduće zaposlenike sa svim potrebnim znanjima koja se traže od osoba sa srednjom stručnom spremom za rad na računalu. Nakon polaganja ispita sa sedam modula, polaznici će steći Europsku računalnu diplomu.”

Pročitajte još