Našička socijalna samoposluga podijelila hrane u vrijednosti oko 370 tisuća kuna

Grad Našice bio je prvi manji grad u Hrvatskoj koji je imao socijalnu samoposlugu, zasluga je to udruge Dar dobrote koja aktivno djeluje zadnjih 8 godina s ciljem borbe protiv siromaštva.

2020. godina obilježena kao rekordna po broju donacija

Iako su 2019. godinu, zadnju normalnu, završili kao rekordnu po broju donacija, nisu mogli ni slutiti da će upravo godina pandemije biti ona povijesna. U 2020. godini podijelili hrane u vrijednosti oko 350 tisuća kuna.

„Vrijeme pandemije svakako je donijelo i neke nove izazove. Redovne akcije u trgovačkim centrima su zabranjene, no tu su uskočili građani koji su u radno vrijeme, ili izvan njega na poziv volontera samoposluge donosili donacije.” – rekao je predsjednik udruge Robert Kresić i istaknuo kako se općenito u toj godini povećao opseg donacija kroz posredništvo u doniranju hrane. Našička socijalna samoposluga jedini je registrirani posrednik u doniranju hrane na našičkom području, pa imaju mogućnost primiti hranu od velikih proizvođača i trgovačkih centara koja je pred istek roka trajanja i proslijediti je svojim korisnicima.

„U tekućoj godini bilježimo nešto manje donacija, ali tu moramo uzeti u obzir i druge neprilike, kao što je potres na području Banovine pa je, naravno, dosta donacija bilo usmjereno u tom smjeru. I mi smo dio svoje robe kroz nekoliko akcija slali na teren.”- dodaje Kresić. Bilo je izazova i izazovno je i dalje, no bez obzira na epidemiju nije došlo do usporenja u radu. Epidemija je donijela i povećan priljev korisnika uzrokovan većim brojem otkaza i nemogućnošću odlaska na sezonu. „Ponosni smo jer smo spremno odgovorili na sve potrebe sugrađana koji žive u siromaštvu i riziku od siromaštva. Mi brinemo o 130 obitelji sa područja šire okolice grada Našica, a to je otprilike 350 članova.” – rekao je predsjednik.

Broj korisnika u doba pandemije povećao im se za 25-30%, ali primijetili su i da je velik broj korisnika nažalost preminuo, to im je pokazalo stvarni rizik koji korona nosi sa sobom. Tako su na preporuku Ministarstva, jedno vrijeme stopirali rad u osobnom kontaktu sa korisnicima, no donacije smo dostavljali na terenu. Korisnici su to super prihvatili, posebno oni stariji koji su ionako otežano dolazili do nas. Tu su nam pomogli i drugi udruge pa i građani.

Planova za budućnost ima mnogo, osigurati vlastiti prostor kako bi proširenja usluga koje udruga pruža. Naglasak želčimo dati na borku protiv siromaštva u smislu materijalnog, no postoje tu i druge socijalne usluge koje bi razvijali u zajednici, jer problem je i socijalna isključenost.

Provode i projekt „Zaželi R.A.D.O.S.T.”

Projekt „Zaželi R.A.D.O.S.T.” dodatni je projekt udruge Dar Dobrote, u koji su ušli s ciljem da zaposlimo 10 teško zapošljivih žena. One danas brinu za 50 krajnjih korisnika, jer svaka od njih brine o 5 osoba.

„To su osobe koje se nalaze u starijoj životnoj dobi i nisu više sposobne se brinuti za sebe. Tako im one pomažu u svakodnevnim aktivnostima poput obavljanja kućanskih poslova, odlazaka liječniku u pratnji, a najvažnije je druženje. Naše zaposlenicu su stekle i jedno formalno obrazovanje kada će nakon završetka projekta konkurirati na tržištu rada.” – rekla je Natalija Barišić Novačić, voditeljica projekta „Zaželi R.A.D.O.S.T.”

Pročitajte još