Našička bolnica ponovno ponosno nosi ime "Opća županijska bolnica Našice"

bolnica1
bolnica1

Nakon nekoliko godina, našičkoj je bolnici vraćen predznak osnivača, Osječko-baranjske  županije.

Bolnica je pod imenom Opća županijska bolnica djelovala od 1994. pa do 2014. godine, kada je ime mijenjano u Opća bolnica Našice, a zakonom o sanaciji osnivačka prava privremeno prenesena na državnu razinu. Naša je županija, kao osnivač ustanove, niz godina odlučivala o ključnim odlukama te raspoređivala decentralizirana sredstva za izgradnju, opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom te ulagala u razvoj kadrova koji kvalitetno i kontinuirano pružaju zdravstvenu skrb za sve naše korisnike. Izuzetno je važno napomenuti da je uz KBC Osijek, koji je državna institucija, Opća županijska bolnica Našice, jedina i najveća bolnička institucija naše županije. Našičkoj bolnici gravitira oko 70 000 tisuća građana iz naše, ali i okolnih županija, a vrijedno je spomenuti da ne bilježimo statistički pad broja usluga niti broja porođaja, neovisno o demografskom kolapsu u cijelom našem okruženju. U narednom periodu očekujemo daljnja ulaganja u našu bolnicu od strane ministarstva, županije i grada, kao i nastavak uspješne suradnje sa gospodarstvenicima, udrugama, volonterima te svim predstavnicima lokalne samouprave koji, na bilo koji način, gravitiraju našičkoj bolnici!

Ravnatelj OB Našice:

Hrvoje Šimić, dr. med., spec.

fizikalne medicine i rehabilitacije

bricks2016

Pročitajte još