Našice – Prikupljanje potpisa

stozer14 9 1a

U vremenu od 17. 11. do 01.12. 2013. godine na području bivše općine Našice,  „STOŽERA ZA OBRANU HRVATSKOG VUOVARA – OGRANAK NAŠICE“, organizira prikupljanje potpisa za referendum, sa sljedećim pitanjem:

Jeste li za to da se članak 12. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (N.N. br. 55/02, 47/10, 80/10, 93/11) mijenja i glasi:

“Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruju se na području jedinice lokalne samouprave, državne uprave i pravosuđa, kada pripadnici nacionalne manjine čine najmanje polovinu stanovnika takve jedinice.”?

Plan prikupljanja potpisa na području bivše opčine Našice u  vremenu od 17.11 do 01.12. 2013. g.

Grad/Općina

Adresa

Vrijeme

Kordinator

Volonteri

Našice

Trg Franje Tuđmana(x3)

20.,23.,27. I 30.11.

Franjo Baričević

16

Našice

Istočni i zapadni ulaz u crkvu

24.11.

Prije i poslije nedjeljnih misa

Franjo Baričević

4

Našice (prigradska naselja)

Ispred mjesnih crkava

01.12.

Prije i poslije nedjeljnih misa

Franjo Baričević

20

Đurđenovac

centar

18.11. do

01. 12., od 09:00 do 12:00 sati

Željko Bračun

24

Feričanci

Centar

21., 24.,28. 11. i 01.12.

Josip Lijović

11

Donja Motičina

Centar

24.11. i 01.12.

Ivica Mihaljević

9

Podgorač

Trg Pavla Pejačevića 2

19.11. i 27.11. od 08 do 14 sati

Ivica Paulić

10

Podgorač

Ispred crkve

24.11. Prije i poslije nedjeljnih misa

Ivica Paulić

4

Koška

centar

21., 24.,28. 11. i 01.12.

Denis Ožegović

6

 

ZaStožer:

Franjo Baričević – koordinator

Pročitajte još