Donja Motičina – Obavijest o uvidu u idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju dvorane

Javni uvid u idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju nastavno – športske dvorane
Za danas je sazvan uvid u idejni projekt za gradnju nastavno – športske dvorane uz Područnu školu Donja Motičina, Osnovna škola “Vladimir Nazor”. Uvid se vrši radi izdavanja lokacijske dozvole, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a prije izdavanja lokacijske dozvole, strankama u postupku omogućava se uvid u idejni projekt radi izjašnjenja. Stranke se pozivu ne moraju odzavati osobno već putem svojeg opunomoćenika, a lokacijska dozvola može se izdati iako se stranka ne odazove na javni uvid.Uvid se mogao izvršiti u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko – baranjske županije u Našicama, Pejačivećev trg 7 dana 28. prosinca 2011. godine.
Osnovna škola podnijela je zahtijev za izdavanje lokacijske dozvole, a prije izdavanja traži se izjašnjenje stranki i lokalne samouprave. Javnom uvidu idejnog projekta ispred Općine Donja Motičina prisustvuje načelnik Općine Željko Kovačević.
Ovaj vrijedan projekt gradnje športske dvorane od velikog je značaja za naselje Donja Motičina, ali i za cijelu Općinu Donja Motičina, jer takav objekt je nužan iz više razloga. Dvoranu će u svrhe nastave koristiti djeca koja pohađaju Područnu školu “Vladimir Nazor” u Donjoj Motičini za potrebe TZK, a koji sada rade u neadekvatnim uvjetima u samoj školi, za razne priredbe i manifestacije. Naravno, dvoranu čekaju i sve one udruge koje u zimskim uvjetima nemaju adekvatan zatvoreni prostor potreban za svoj rad, ali i svi rekreativci koji će dvoranu zasigurno željeti koristiti.
donja28_12_1a
Javni uvid u idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju nastavno – športske dvorane
Za danas je sazvan uvid u idejni projekt za gradnju nastavno – športske dvorane uz Područnu školu Donja Motičina, Osnovna škola “Vladimir Nazor”. Uvid se vrši radi izdavanja lokacijske dozvole, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a prije izdavanja lokacijske dozvole, strankama u postupku omogućava se uvid u idejni projekt radi izjašnjenja. Stranke se pozivu ne moraju odzavati osobno već putem svojeg opunomoćenika, a lokacijska dozvola može se izdati iako se stranka ne odazove na javni uvid.Uvid se mogao izvršiti u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko – baranjske županije u Našicama, Pejačivećev trg 7 dana 28. prosinca 2011. godine.
Osnovna škola podnijela je zahtijev za izdavanje lokacijske dozvole, a prije izdavanja traži se izjašnjenje stranki i lokalne samouprave. Javnom uvidu idejnog projekta ispred Općine Donja Motičina prisustvuje načelnik Općine Željko Kovačević. 
Ovaj vrijedan projekt gradnje športske dvorane od velikog je značaja za naselje Donja Motičina, ali i za cijelu Općinu Donja Motičina, jer takav objekt je nužan iz više razloga. Dvoranu će u svrhe nastave koristiti djeca koja pohađaju Područnu školu “Vladimir Nazor” u Donjoj Motičini za potrebe TZK, a koji sada rade u neadekvatnim uvjetima u samoj školi, za razne priredbe i manifestacije. Naravno, dvoranu čekaju i sve one udruge koje u zimskim uvjetima nemaju adekvatan zatvoreni prostor potreban za svoj rad, ali i svi rekreativci koji će dvoranu zasigurno željeti koristiti.

Pročitajte još