Osječko – baranjska županija izdala jedinstvenu turističku brošuru

„Doživi putovanje Osječko – baranjskom županijom“ predstavlja novi oblik turističkog doživljaja Osječko – baranjske županije. Naime, radi se o interaktivnoj brošuri koja „oživi“ uz pomoć vašeg pametnog telefona.

Ovaj jedinstveni digitalni suvenir namijenjen je upoznavanju javnosti s određenim sadržajima s područja Županije, kao i korištenju novih tehnologija, u simuliranju posjete značajnim lokacijama sa selekcijom motiva koji prikazuju odabrani sadržaj Osječko – baranjske županije. Kroz interaktivni prikaz gradova, dvoraca, spomenika, sakralnih objekata, kulturne baštine, manifestacije te gastronomiju Slavonije i Baranje posjetitelj već i prije nego posjeti određenu lokaciju stječe živi doživljaj iste.

Sadržaj brošure može se aktivirati pomoću aplikacije za digitalizaciju hrvatskih znamenitosti Croatian Landmarks, dostupne za besplatno preuzimanje putem Google Play Store portala. Skeniranjem označenih fotografija unutar brošure pomoću aplikacije aktivira se takozvana proširena stvarnost, a motivi se oživljavaju na ekranu uređaja. Njih se može promatrati u 3D prostoru, zumirati, okretati te se može pročitati nekoliko dodatnih informacija i zanimljivosti vezanih uz njih.

Izdavanjem ove brošure Osječko – baranjska županija je među prvima prepoznala prednost korištenja novih tehnologija u svrhu promocije čime je još jednom pokazala da je vodeća u praćenju novih trendova. Cjelovitu brošuru možete vidjeti na ovoj poveznici.

Pročitajte još