Lijepe vijesti iz Gradske glazbe Našice

18 - glazba1.jpg

18 - glazba1.jpg

Tradicija je da se svake godine u svibnju održava smotra puhačkih orkestara Slavonije i Baranje u organizaciji Saveza puhačkih orkestara Slavonije i Baranje (SAPOSIB). Ove godine domaćin je bio grad Donji Miholjac gdje se 5.svibnja održala 39.smotra na kojoj je nastupilo 11 puhačkih orkestara, a jedan od tih je i naš orkestar Gradske glazbe Našice.

Gradska glazba Našice djeluje od 1970.godine. Na održanoj smotri postigli su zapažen uspjeh te se uspjeli kvalificirati na državnu smotru orkestara koja će se održati 09.06.2018.g. u Novom Vinodolskom. Trenutno orkestar u najvećem dijelu čine učenici osnovne i srednje škole čime je njihov uspjeh još veći s obzirom na obveze koje imaju i dob glazbenika.

Troškovi ovog događaja su izvan predviđenog financijskog plana za ovu godinu pa se udruga ne može sama u cijelosti pokriti. Zbog toga mole građane za financijske donacije ukoliko su u mogućnosti jer inače neće moći otići na državno natjecanje.

Iz Gradske glazbe Našice kažu da su sretni što su uspješno predstavili svoj grad, svoj rad i nadaju se da će sugrađani i dalje pratiti njihov rad i djelovanje.