Znanstveno stručni skup

biomasa2

biomasa2

U Dvorani Emaus u Našicama, u sklopu festivala Dani slavonske šume održan je znanstveno stručni skup na temu ”Regionalno stvaranje novih radnih mjesta i dodane vrijednosti iz biomase”.

Skup je održan u organizaciji Hrvatska udruga za biomasu i Hrvatske šume u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske u Našicama, Svjetskom udrugom za biomasu, Europskom udrugom za biomasu, Austrijskom udrugom za biomasu, Bavarskim kompetencijskim centrom za obnovljive izvore, Europskim centrom za obnovljive izvore, Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije i NEXE Grupom, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede.

biomasa3

Skup je otvorio pomoćnik ministra za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Domagoj Križaj, a prisutne su pozdravili prije svega domaćin fra Zoran Bibić, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu Josip Dundović i gradonačelnik grada Našica Krešimir Žagar.

biomas4

U programu su sudjelovali hrvatski, bavarski i austrijski stručnjaci iz područja energetike i obnovljivih izvora, ali i poljoprivrede i šumarstva koje čine sirovinsku osnovu za biomasu, bioplin i biogorivo.

biomasa1„Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju omogućava se korištenje kohezijskih i strukturnih fondova za razna ulaganja u čistu energiju i energetsku učinkovitost. Energetsko korištenje biomase za toplinske i električne energije u Hrvatskoj skromno je u odnosu na raspoložive količine. Sretna je okolnost što je u izradi nova Šumsko – gospodarska osnova u kojoj bi uređivači trebali značajno unijeti jednake mogućnosti proizvodnje energetskog drva i smanjiti postepeno šumski otpad te ga pretvoriti u obnovljivu energiju. Nadam se da hrvatsko šumarstvo ima velike kadrovske i financijske potencijale za stvaranje mogućnosti proizvodnje drva za bioenergiju i da će hrvatski šumari biti hrabriji i uspješniji u korištenju europskih fondova.“ – rekao je Josip Dundović.

Pomoćnik ministra za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Domagoj Križaj, koji je i skup i otvorio je pohvalio organizatore te u nastavku rekao. ”Svaka ideja koja omogućava ljudima da rade je nadasve dobrodošla. Moje je mišljenje da je biomasa stvarno potencijal za nova radna mjesta i da je to realno očekivati i izvedivo”.

biomas5

Pročitajte još