Zaštita mentalnog zdravlja važna je kao i briga o tijelu

Mentalno zdravlje dio je općeg zdravlja. Ono predstavlja važan resurs za pojedinca, obitelji i nacije. Mentalno zdravlje označava široki pojam koji obuhvaća pozitivno mentalno zdravlje kao i probleme (poremećaje) vezane uz mentalno zdravlje.

Pozitivno mentalno zdravlje uključuje:

  • dobar osjećaj o samom sebi, svijest o svojim pravima, osjećaj osobne vrijednosti i samopoštovanja uz svjesno razumijevanje i prihvaćanje mogućih psiholoških problema
  • sposobnost prepoznavanja, prihvaćanja i iskazivanja misli i osjećaja, svjesnosti o drugima, stvaranja i održavanja prijateljstava i dobrih odnosa s ljudima.
  • sposobnost prihvaćanja životnih promjena i djelotvornog sučeljavanja sa stresnim događajima, te korištenje stresa kao dijela psihološkog procesa osobnog osnaživanja

Psihički problemi i poremećaji mentalno zdravlje uključuju:

  • psihološke patnje vezane uz razne životne situacije, događaje i probleme
  • česte mentalne poremećaje (depresije, anksiozne poremećaje)
  • teške mentalne poremećaje (psihoze)
  • poremećaje ličnosti koji hendikepiraju pojedinca i/ili druge
  • progresivne organske bolesti mozga (demencije)

Globalna veličina problema (poremećaja) mentalnog zdravlja

Procjenjuje se da više od 20% odrasle populacije u EU pati od nekog psihičkog problema ili poremećaja mentalnog zdravlja. U adolescenata se procjenjuje da je pojavnost tih problema podjednaka. Od teških oblika mentalnih poremećaja, kao što je shizofrenija i ostale psihoze, boluje 1-2% ukupne populacije. Visoka prevalencija i često kroničan tijek mentalnih poremećaja, kao i početak poremećaja u adolescenciji i mlađoj odrasloj dobi dovode do direktnog ekonomskog opterećenja društva. Vjerojatno je podjednako, ako ne i veće, indirektno ekonomsko opterećenje zbog smanjene produktivnosti, bolovanja i invalidnosti oboljelih. Osobe s mentalnim zdravstvenim problemima imaju povećani morbiditet i mortalitet od tjelesnih bolesti. Broj samoubojstava približno je jednak broju cestovnih prometnih nesreća. Mentalni poremećaji stigmatiziraju, izazivaju veliku subjektivnu patnju bolesnika i uvelike smanjuju kvalitetu života oboljelih ali i njihovih obitelji i okoline.

Pročitajte još