Uručene prigodne nagrade

nagrade1a

nagrade1a

Na temelju članka 84. Zakona o policiji te članka 6. Pravilnika o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele, Glavni ravnatelj policije donio je odluku o dodjeli prigodne nagrade u novcu, a zbog postignutih iznimnih rezultata u prevenciji kaznenih djela i prekršaja, zaštiti žrtava kaznenih djela i prekršaja, sigurnosti prometa na cestama, kao i za aktivnosti koje su dale dodatni doprinos javnom predstavljanju policije i njenom uključivanju u društvenu zajednicu, policijskim službenicima PU osječko-baranjske:

nagrade2aMilanu Baričeviću, načelniku policijske uprave

Damiru Takaču, zamjeniku načelnika policijske uprave

Berislavu Horvatiću, voditelju Službe za sigurnost cestovnog prometa

Sanji Živković, voditeljici Odjela prevencije

Darku Ćorkoviću,policijskom službeniku za nadzor  i planiranje – za prevenciju Odjela prevencije

Tomi Andraševiću,policijskom službeniku za nadzor  i planiranje – za prevenciju Odjela prevencije  

Robertu Škorvagi,policijskom službeniku za nadzor  i planiranje – za prevenciju Odjela prevencije  

Ivanu Pakšiću,policijskom službeniku za nadzor  i planiranje – za prevenciju  Odjela prevencije 

Tini Bjelić, policijskoj  službenici za nadzor i potporu, za prevenciju – tehničar, Odjela prevencije

 

 

Svojom ustrajnošću i zalaganjem su uspjeli razviti aktivan interes za prevenciju u lokalnoj zajednici, značajno poboljšati suradnju između različitih sektora skrbi, usmjeravajući prevencijske aktivnosti na prioritetne rizične i zaštitne činitelje i povećavajući uključivanje profesionalaca, stanovnika i posebice mladih u preventivne aktivnosti u zajednici. Iznalazili su  inovacijske načine integriranja zajedničkog prevencijskog rada institucija i udruga čime se doprinijelo stvaranju, odnosno jačanju otpornosti zajednice. Svojim radom su utjecali na promjene lokalne zajednice u smislu omogućavanja kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba građana i stvaranja „Zajednice koja brine i kojoj je stalo“. 

Također su izuzetno  uspješno implementirali i provedbu nacionalnih  preventivnih  projekata u kojima su svojom stručnošću i profesionalnim pristupom pridonijeli kvaliteti njihove provedbe. Regionalni kao i nacionalni preventivni projekti policije su uvršteni u školske kurikulume u osnovnim i srednjim školama Osječko-baranjske županije, s kojima se ostvaruje svakodnevna komunikacija

Rezultati rada su vidljivi u brojnim aktivnostima koje se provode u osnovnim i srednjim školama Osječko-baranjske županije, koji se iskazuju u  održavaju predavanja učenicima i njihovim roditeljima, ali i prosvjetnim djelatnicima te predavanja studentima na Filozofskom, Pravnom, Učiteljskom i Građevinskom fakultetu u Osijeku.

Osim navedenog za istaknuti je i otvaranje Informativno edukativno izložbenog centra policije u trgovačkom centru „AvenueMall“ u Osijeku, gdje su policijski službenici svakodnevno  na raspolaganju građanima s ciljem unaprjeđenja stanja opće sigurnosti, povećanja zaštite materijalnih dobara te povećanja ukupne kvalitete življenja u lokalnoj zajednici.

Pročitajte još