U javnoj raspravi Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike – Hrvatska osigurala dodatnih 100 milijuna eura

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u elektroničko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Strateški plan ZPP-a) te javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Strateškog plana ZPP-a.

Strateški plan ZPP-a je temeljni dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (Europski fond za jamstva u poljoprivredi – EFJP i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EPFRR) uz nacionalni doprinos, pri čemu ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi gotovo 3,8 milijardi eura za petogodišnje razdoblje.

Vlada RH je povećala stopu nacionalnog doprinosa s 15 % na 20 %

S obzirom na izazove s kojima se susreće i hrvatska poljoprivreda, Vlada RH je povećala stopu nacionalnog doprinosa s 15 % na 20 % te na taj način povećali ukupnu omotnicu za hrvatsku poljoprivredu za 103,5 milijuna eura. Također, ova Vlada je tijekom pregovara u sklopu paketa mjera za otpornost i oporavak za hrvatske poljoprivrednike osigurala dodatnih 201 milijun eura EURI sredstava koji su stavljeni na raspolaganje kroz Program ruralnog razvoja u ove dvije godine prijelaznog razdoblja, 2022. i 2023.

Strateški plan ZPP-a kao ključan dokument za razvoj hrvatske poljoprivrede u petogodišnjem razdoblju nastao je u suradnji sa svim dionicima, kontinuirano su održavani sastanci/konzultacije s potencijalnim korisnicima, zainteresiranom javnošću te je dokument javno predstavljan. Ministarstvo poljoprivrede od 2020. godine koordinira hrvatsku administraciju i vodi strukturirani dijalog s Europskom komisijom koji je započeo izdavanjem preporuka od strane EK, a nakon slanja prvog cjelovitog nacrta Strateškog plana u prosincu 2021. godine nastavio se dostavom pisma opažanja EK te intenzivnim bilateralnim sastancima.

Generacijska obnova ostaje ključna za opstanak i razvoj hrvatske poljoprivrede

Strateški plan ZPP za razdoblje 2023. – 2027. ima za cilj poštivati smjernice zelene arhitekture na način da se osim same potpore za ekološku poljoprivredu, koja iznosi gotovo 230 milijuna eura, osiguravaju dodatna sredstva i zasebni natječaji za ekološke proizvođače te su od prvog Nacrta SPP ZPP-a dodane još dvije poljoprivredno – okolišne vrste potpora. Kako bi osigurali da se proizvodnja nastavi i unaprijedi i na područjima s težim uvjetima gospodarenja, poljoprivrednim proizvođačima na gorsko planinskim područjima i područjima krša, a u odnosu na prvi Nacrt SP ZPP-a, degresivnost (umanjenje potpora sukladno povećanju površine) se neće primjenjivati na prvih 50 ha, a izdvajanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima su povećana za više od 40 milijuna eura.

Generacijska obnova ostaje ključna za opstanak i razvoj hrvatske poljoprivrede, pa je potpora za mlade poljoprivrednike osigurana i iz izravnih plaćanja i iz mjera ruralnog razvoja te će se mladima staviti na raspolaganje gotovo 114 milijuna eura. Potpora za uspostavu mladih poljoprivrednika povećana je u odnosu na Program ruralnog razvoja s 50.000 EUR-a na 75.000 EUR-a, a intenzitet potpore za ulaganja mladih poljoprivrednika u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iznosi maksimalno 80 %. Putem financijskih instrumenata iz novog programskog razdoblja, omogućit će se, između ostalog, i kupnja poljoprivrednog zemljišta za mlade poljoprivrednike bez ograničenja (u smislu udjela cijene zemljišta u ukupno prihvatljivim troškovima) kroz zajmove/kredite. Planirana maksimalna stopa jamstva za mlade poljoprivrednike iznosit će maksimalno 80 %, dok će za ostale poljoprivrednike iznositi maksimalno 70 %.

Osigurana su i dodatna sredstva za ostvarivanje potpore za dobrobit životinja

Uz povećanu ekološku ambiciju, koja za cilj ima da poljoprivredna proizvodnja bude dugoročno održiva, zadržana su sredstva za investicije u poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu će je za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osigurano više od 223 milijuna eura ukupnih javnih sredstava te 124 milijuna eura za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda s ciljem stvaranja proizvoda dodane vrijednosti. Uz sve navedeno osigurana su i dodatna sredstva za ostvarivanje potpore za dobrobit životinja, koja su u odnosu na prvi Nacrt strateškog plana ZPP-a uvećana za 21 milijun eura. Naime, uz sve postojeće prihvatljive vrste i kategorije, u novom razdoblju će biti prihvatljiva potpora za junice u intervenciji dobrobit životinja, s obzirom na smanjeni domaći uzgoj u proteklom desetljeću.

Ministarstvo poljoprivrede vas poziva da se aktivno uključite u elektroničko savjetovanje koje je otvoreno do 12. rujna 2022. kako bi zajednički izradili kvalitetan Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. kojim će se unaprijediti hrvatska poljoprivredna proizvodnja.

Tekst Strateškog plana nalazi se na portalu e-savjetovanje pod „ostali dokumenti“.

Pročitajte još