Županija sufinancira energetsku obnovu višestambenih zgrada

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAMEOsječko – baranjska županija provodi projekt „Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada“, kojim je predviđen kreditni potencijal u iznosu od 20.000.000,00 kuna. Putem ovog projekta suvlasnicima višestambenih zgrada omogućuje se ishođenje povoljnih kreditnih sredstava za obnovu zgrada u poslovnim bankama, a u konačnici smanjenje troškova za grijanje i hlađenje. Kamatna stopa je 4,5 % do 5 % za cijelo vrijeme trajanja kredita, rok otplate kredita do 10 godina, rok iskorištenja kredita do 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu. Najniži iznos kredita je 20.000,00 kuna, a najviši 2.000.000,00 kuna. Osječko – baranjska županija subvencionira kamatu s 2 % za višestambene zgrade na području cijele županije.

Do sada u ovom programu kreditiranja sudjeluje više od 50 višestambenih zgrada s ukupnim iznosom od 16.309.508,49 kuna, a 36 zgrada započelo je realizaciju. Osječko – baranjska županija će tijekom narednih godina za subvenciju kamata izdvojiti 1.261.585,78 kuna, a gradovi uključeni u ovaj projekt 587.095,79 kuna. Za sufinanciranje projektne dokumentacije za energetsku obnovu višestambenih zgrada Županija je izdvojila ukupno 477.359,86 kn.

Od 36 zgrada na kojima je počela obnova u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga “Energetska obnova višestambenih zgrada” Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja sudjelovalo je 16 zgrada te su im projekti odobreni. Iznos koji su trebali sami osigurati, suvlasnici zgrada osigurali su preko projekta Osječko – baranjske županije i tako će po povoljnijim uvjetima energetski obnoviti svoje zgrade. Ovo je još jedna potvrda da je projekt “Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada” projekt koji građanima pomaže da uz manje troškova obnove svoje zgrade te smanje svoje račune kao primarni cilj, stvore kvalitetnije i ugodnije uvjete za život u stanovima. Projekt ujedno doprinosi urednoj i lijepoj vizuri gradova.

Pročitajte još

Učitavanje...