Sastanak HSS podžupanije Našice

koska1
koska1

Na sastanku podžupanijske organizacije HSS-a Našice preneseni su zaključci središnjice HSS i županijskog predsjedništva o trenutnim zbivanjima kako na državnoj tako i na regionalnoj razini.
Pozdravljena je odluka o izboru stručnog vijeća koje treba pripremiti program i ciljeve HSS za predstojeće lokalne izbore 2017 g.
Nakon preuzimanja zahtjevnog mjesta zam. ministra obrta , malog i srednjeg poduzetništva od strane Marija Turajlije na mjesto pred. stručnog vijeća izabran je prof. Krunoslav Pavlović .
Zaključak sastanka o ostavljanju odluke o samostalnom izboru svakoj organizaciji HSS o načinu izlaska na lokalne izbore jednoglasno je usvojen , kao i inicijativa za osnivanje općinskih organizacija HSS-a Koška.

bricks2016

Pročitajte još