Šareni danji leptiri na poštanskim markama

Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 22. ožujka 2023. tri nove prigodne poštanske marke iz serije „Hrvatska fauna“. Ove su godine motivi na poštanskim markama danji leptiri – močvarna riđa, južni lastin rep i topolnjak. Autorica maraka je Sabina Rešić, dizajnerica iz Zagreba. Naklada maraka iznosi 30 000 primjeraka u arcima od 20 maraka, 1000 primjeraka u karnetima od 10 maraka te je otisnuto 400 maksimum-karata. Naklada se odnosi na svaki motiv pojedinačno. Vrijednost svake marke označena je slovnom oznakom A što odgovara iznosu poštarine za pismo mase do 50 g u unutarnjem prometu te za dopisnicu/razglednicu u unutarnjem prometu. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

 

Izvor: Hrvatska pošta

Pročitajte još