RH službeno postala članicom Globalnog informacijskog sustava o bioraznolikosti

Republika Hrvatska pridružila se Globalnom informacijskom sustavu o bioraznolikosti (GBIF), međunarodnoj mreži i istraživačkoj informatičkoj infrastrukturi usmjerenoj na pružanje javnog pristupa podacima o svim vrstama života na Zemlji. GBIF mrežu trenutačno čini više od 100 članica.

Globalno udruživanje članica utemeljeno je na potrebi i svijesti o važnosti učinkovitijeg povezivanja podataka koji pomažu razumjeti promjenjivo stanje okoliša. Znanstvene analize stanja bioraznolikosti na europskoj i globalnoj razini, uključujući procjene njenih vrućih točaka, obrazaca rasprostranjenosti svojti i sl. provode se temeljem podataka uključenih u značajne globalne informacijske sustave poput GBIF-a, što ih čini neophodnim alatima za procjenu utjecaja na prirodu, planiranje i provedbu mjera očuvanja prirode te kreiranje budućih politika u njenom očuvanju. S obzirom na široku mrežu suradnika i količinu dostupnih podataka o bioraznolikosti, sve više međunarodnih organizacija temelji svoje izvještaje i analize stanja bioraznolikosti na podacima iz GBIF-a.

Izravne koristi članstva Republike Hrvatske su:

– doprinos europskoj i globalnoj bioraznolikosti i prepoznatljivost nacionalnih politika,

– nacionalni informacijski sustavi dobivaju dodanu vrijednost u promidžbi prirodnih bogatstava RH,

– mogućnost različitih formalnih i neformalnih suradnji s međunarodnom zajednicom čije stručno i tehničko znanje može pomoći pri ostvarenju nacionalnih potreba i obaveza uspostave informacijskih sustava za bioraznolikost,

– sudjelovanje u različitim projektima za jačanje kapaciteta države članice u okviru GBIF Capacity Enhancement Support Programme (izravno dobivanje financijske potpore iz programa je moguće samo za države s pravom glasanja, dok pridružene članice mogu biti partneri),

– razvoj regionalnih suradnji i strategija razvoja informacijskih sustava za bioraznolikost, te dostupnost informatičkih sustava i alata otvorenog koda za razvoj nacionalnih informacijskih sustava.

Značajan napredak Hrvatske u području bioraznolikosti

U posljednja dva desetljeća, a posebice od ulaska u Europsku uniju 2013., Hrvatska je napravila značajan napredak u osiguravanju pristupa javnosti podacima o bioraznolikosti Hrvatske. Pridruživanje GBIF-u nadovezuje se na ove napore i služit će povezivanju naših nacionalnih stručno-znanstvenih istraživanja s globalnim i regionalnim politikama zaštite bioraznolikosti, pružajući ključno potrebne stručno-znanstvene dokaze.

 

Izvor:HAOP

Pročitajte još