Projekt „Zaželi Zajedno – IV“ u Općini Podgorač

Općina Podgorač je dana 1. svibnja 2024. godine započela provedbu aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi Zajedno – IV“, kodni broj projekta SF.3.4.11.01.0083, u okviru Programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije. Istoga dana s radom su počeli voditelj i koordinator projekta. Ukupna vrijednost projekta je 1.237.500,00 eura, a u cijelosti je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Cilj projekta je zapošljavanje 25 žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, sa zadatkom da se na području Općine Podgorač skrbe o starijim i nemoćnim osobama te osobama u nepovoljnom položaju. U sklopu projekta dana 3. lipnja 2024. godine potpisani su ugovori o radu na 33 mjeseca s 25 žena, koje su uglavnom dugotrajno nezaposlene i nižeg obrazovanja. Na ovaj način Općina Podgorač pridonijela je promicanju socijalnog uključivanja i integraciji teško zapošljivih žena koje imaju ograničene mogućnosti na trenutnom tržištu rada. Provedba projekta će, osim navedenog, imati znatan psihološki učinak na žene koje su ciljana skupina projekta jer će se potaknuti osjećaj društvene korisnosti, što će dovesti do povećanja samopouzdanja i motivacije.

Projekt je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda plus

Novozaposlenih 25 žena će brinuti o 150 krajnjih korisnika s područja Općine Podgorač. Korisnici su osobe starije životne dobi i/ili osobe s invaliditetom kojima je nužna pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih potreba kao što su: održavanje čistoće stambenog prostora, pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, briga o higijeni i osobnom izgledu, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, pružanje psihosocijalne podrške kroz razgovor i druženje i dr. Na ovaj način će se poboljšati kvaliteta života starijih osoba i/ili osoba s invaliditetom koje se teško skrbe o sebi i vlastitom kućanstvu.

Općinski načelnik Goran Đanić izrazito je zadovoljan projektom, a pogotovo iznosom od 1.237.500,00 eura, koji je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda plus, te ga raduje što će se taj iznos uložiti u ruralno područje kao što je Općina Podgorač. Načelnik Đanić istaknuo je kako je cilj ostvaren, a to je pomoć osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom te, naravno, zapošljavanje 27 novih djelatnika.

Nepostojanje ustanova koje pružaju skrb starima i nemoćnim te osobama u nepovoljnom položaju na području Općine Podgorač, kao i nedostupnost adekvatnih ustanova krajnjim korisnicima projekta, zbog financijskih i zdravstvenih razloga, preduvjeti su za održivost projekta.

Pročitajte još