Poziv za testiranje kandidatima/kinjama za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu osječko – baranjsku

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu osječko-baranjsku, objavljenog u Narodnim novinama, broj: 118/2023 od 11.10.2023. godine, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE
 
KANDIDATIMA/KINJAMA

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu osječko-baranjsku, objavljenog dana 11. listopada 2023. godine u Narodnim novinama broj 118/23, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, i dana 12. listopada 2023.godine na web stranicama Policijske uprave osječko-baranjske za sljedeća radna mjesta:
 
1. POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA
 – administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica
 
2. POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA
Sektor kriminalističke policije
Služba općeg kriminaliteta
– administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica
 
3. POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Služba za tehniku
Odjel za informatiku i komunikacije
– viši policijski tehničar – programer – 1 izvršitelj/ica
 
4. POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Služba za tehniku
Odjel prometne i policijske tehnike
– policijski tehničar za policijsku tehniku – 1 izvršitelj/ica

Pismeno testiranje kandidata za navedena radna mjesta održati će se dana 09.11.2023 godine (četvrtak) u 09:00 h u Osijeku, Trg Lavoslava Ružičke 1, 31000 Osijek.

 
Dolazak kandidata/kinja u Policijsku upravu osječko-baranjsku, Trg Lavoslava Ružičke 1, 31000 Osijek najmanje 15 minuta prije početka pismenog testiranja radi provjere osobnih podataka.

  • Provjera znanja će se provesti pisanim testom provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.
  • Kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja biti će obavješteni i putem telefona o vremenu održavanja testiranja.
  • Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave osječko-baranjske http://osječko-baranjska-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
  • Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
     
    PRAVILA TESTIRANJA
  1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
          2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj.
 
          3. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.
 
          4. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 
– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi   testiranje;
– razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju   kandidata/kinja;
– prepisivati od ostalih kandidata.
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštovati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu javnog natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
         
5. Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
 
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
Razgovori će se održati 10. studenog 2023.godine (petak) s početkom u 09:00 sati u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj, Trg Lavoslava Ružičke 1, Osijek.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) svaki kandidat/kinja će biti telefonom  pravovremeno obaviješten/a.
 
                     
Izvor: PU osječko – baranjska, Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu

Pročitajte još