PODGORAČ – Odobren projekt za izgradnju ceste u Poganovcima

podgorac1
podgorac1
Općina Podgorač je 2016. godine, temeljem  Pravilnika o provedbi Mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima „ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. godine i Natječaja za provedbu podmjere 7.2. „ Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“-provedba operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ podnijela zahtjev za potporu za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste u Poganovcima ( ulica A. Starčevića).  

Nakon provedene administrativne obrade Zahtjeva za potporu utvrđeno je da isti udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom i Natječajem u dijelu koji se odnosi na provjeru kriterija prihvatljivosti i provjeru raspoloživosti sredstava. Shodno tome Odlukom o prihvatljivosti za ulaganje u građenje predmetne nerazvrstane ceste Općini Podgorač utvrđen je najviši iznos potpore koji iznosi 1.301.681,88 kuna. 

Načelnik Đanić je istaknuo zadovoljstvo što je Općina Podgorač ostvarila jedan u nizu od pripremljenih velikih projekata koji su spremni za povlačenje sredstva iz Europske unije.  Samim time je obuhvaćeno i  ravnomjerno  razvijanje svih naselja  u Općini Podgorač, što dokazuje da će  se i ubuduće nominirati razni projekti  za koje imamo ishođenu potrebnu dokumentaciju.

 

Pročitajte još