Održana vježba u sklopu Međunarodnog dana Civilne zaštite

vjezba policija 1

vjezba policija 1

Na prostoru ispred Centra objedinjenog hitnog prijema Kliničkog bolničkog centra Osijek u Ulici cara Hadrijana održana je vježba postrojbi Civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije koju je organiziralo Zapovjedništvo Civilne zaštite Osječko-baranjske županije u sklopu Međunarodnog dana Civilne zaštite. 

Vježbom se provjerava operativna spremnost i mogućnost koordiniranog djelovanja operativnih snaga sustava Civilne zaštite i osoblja Kliničkog bolničkog centra Osijek, a ujedno se želi povećati svijest stanovništva o preventivnom i usklađenom djelovanju sustava Civilne zaštite i šire društvene zajednice u izvanrednim situacijama. 

vjezba policija 2

U vježbi su kao sastavni dio operativnih snaga sudjelovali policijski službenici Specijalne jedinice policije Osijek i Policijske uprave osječko-baranjske.

Vježbom je provjerena operativna spremnost i mogućnost koordiniranog djelovanja operativnih snaga sustava Civilne zaštite koja je ocijenjena uspješnom.

vjezba policija 3

Pročitajte još