Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica – sklopljen Sporazum prijateljstva i suradnje Općine Sunja i Grada Našica

 

U prostorima Gradske uprave jučer je održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica koja je pred vijećnike stavila 23 točke dnevnoga reda. Sjednici je prisustvovala većina vijećnika kao i ravnateljice, direktori i voditelji gradskih poduzeća i institucija, županijski vijećnik Vanja Prošić te mediji. Aktualni sat, kojeg je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Žagar, i ovoga je puta donio nekoliko zanimljivih pitanja vijećnika.

Prvi se okupljenima obratio vijećnik Samir Haj Barakat (SDP, HNS, HSS) kojeg je zanimalo na koji se način raspoređuju sredstva naplaćene spomeničke rente. Gradonačelnik Krešimir Kašuba odgovorio je da, prema Zakonu o spomeničkoj renti ona se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno – povijesne cjeline. 60 % prihoda ostaje lokalnoj samoupravi, dok 40 % ide u državni proračun, a iznosi koji se naplaćuju kreću se od najmanje 0,13 eura do najviše 5,00 eura, a većinom ih plaćaju veliki sustavi. Grad Našice odlučio je o visini spomeničke rente od 0,20 eura po kvadratnom metru za ugostiteljske objekte i 0,30 eura za trgovine, dok banke plaćaju nešto viši iznos. Na godišnjoj razini, ta sredstva iznose 34.000,00 eura i namjenski se koriste za održavanje kulturnog krajobraza, konkretno sanaciju Perivoja Pejačević. Također, vijećnika Haj Barakata je zanimala GDPR stavka u proračunu kroz koju se, prema njegovim riječima, isplaćuju veliki iznosi. Gradonačelnik Kašuba je rekao kako se kroz ovu stavku isplaćuju sredstva fizičkim osobama – stipendije, naknade za novorođene kao i za vijećnike, no, detalji o iznosima mogu se saznati u Gradskoj upravi, a ako je potrebno, na idućoj sjednici Gradskog vijeća bit će predstavljen detaljni odgovor.

Vijećnica Vanja Horvat (SDP-HNS-HSS) pitala je što se događa sa signalizacijom na pješačkom prijelazu kod crkve koja već neko vrijeme nije u funkciji. Gradonačelnik Kašuba je zahvalio na upozorenju napomenuvši kako će ovaj problem biti ubrzo riješen. Ujedno, vijećnicu Horvat je zanimalo hoće li se i kada asfaltirati dio tavanačke ceste. Gradonačelnik je odgovorio kako to ovisi o povlačenju sredstava – asfaltirat će se svakako, ali još nema konkretnog datuma.

Vijećnica Silva Miškulin (Nezavisna) iznijela je problem česme u Perivoju Pejačević pored igrališta, a gradonačelnik Kašuba je odgovorio kako će ona, u suradnji s Našičkim vodovodom, biti riješena u najkraćem mogućem roku.

Nakon aktualnog sata krenuo je rad po izglasanom Dnevnom redu koji je sadržavao 23 točke:
 1. Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 22. travnja 2024. godine
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Radija Našice d.o.o. Našice s financijskim izvješćem za 2023. godinu
 3. Prijedlog Rješenja o izboru članova Savjeta mladih Grada Našica
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Našice
 5. Prijedlog Odluke o rasporedu rezultata Grada Našica za 2023. godinu
 6. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Našica za 2023. godinu
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Našica za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2023. godini
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2023. godini
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2023. godini
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2023. godini
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa za 2023. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. godini
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. godini
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 17. Prijedlog Programa potpora poduzetništvu za 2024. godinu
 18. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Našica za 2024. godinu
 19. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 20. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 21. Prijedlog Odluke o sanaciji neaktivnog eksploatacijskog polja mineralne sirovine „Oštra glava”
 22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma prijateljstva i suradnje Općine Sunja i Grada Našica
 23. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine

Svakako treba izdvojiti 5. točku – Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Našice kojom je za novu ravnateljicu imenovana Marija Buha.

Izvješća su većinom jednoglasno prihvaćena, što je osiguralo brzinu i transparentnost procesa

Nakon Sjednice osvrt je dao predsjednik Gradskog Vijeća Krešimir Žagar istaknuvši kako je i ovaj put zadovoljan konstruktivnom raspravom.

„Dvadeseta jubilarna sjednica Gradskog vijeća Grada Našica održana je s dvadeset i tri točke dnevnog reda. Očekivalo se da će sjednica trajati duže s obzirom na obiman dnevni red koji je uključivao brojna izvješća o protekloj godini i detalje o izvršenju proračuna, uključujući i rebalans proračuna. Zahvaljujući precizno pripremljenim izvješćima djelatnika gradske uprave, rasprava je bila minimalna, a izvješća su većinom jednoglasno prihvaćena, što je osiguralo brzinu i transparentnost procesa. Posebno bih istaknuo imenovanje nove ravnateljice Gradske knjižnice, gospođe Marije Buhe, kojoj želim uspjeh u stvaranju novih vrijednosti u novom prostoru knjižnice. Knjižnica, kao kulturni stup grada, trebala bi postati mjesto susreta za sve generacije Našičana. Također, Savjet mladih će nastaviti brigu o programima za mlade. Izražavam zadovoljstvo zbog povezanosti grada Našica i Sunje, te pružam podršku Sunjanima u promicanju vrijednosti njihove borbe u Domovinskom ratu. Zahvaljujem svim vijećnicima na sudjelovanju i veselim se nadolazećoj svečanoj sjednici za deset dana, uoči blagdana svetog Antuna.”

Jedna od ključnih točaka bila je rebalans proračuna Grada Našica

Nakon Sjednice osvrt je dao i gradonačelnik Kašuba.

„Na dvadesetoj sjednici Gradskog vijeća Grada Našica raspravljali smo o raznim aktualnim temama. Posebno je bila zanimljivo pitanja o signalizaciji u centru grada, a ona će biti riješena u najkraćem mogućem roku. Također, ponovno je otvoreno pitanje spomeničke rente, koje je važno za najuži dio Našica, posebice oko Trga dr. Franje Tuđmana. Prema pravilima Europske unije i zakonu Republike Hrvatske, 60 % prihoda od spomeničke rente ide Gradu Našicama, a 40% na nacionalnu razinu. Prihodi su definirani iznosima od minimalno 13 centi do maksimalno 5 eura po kvadratnom metru, ovisno o vrsti objekta. Za ugostiteljske objekte određeno je 20 centi, za trgovine 30 centi, dok banke plaćaju nešto viši iznos. Ukupni godišnji prihodi od spomeničke rente iznose oko 34 tisuće eura i namjenski se troše za održavanje kulturnog krajobraza, uključujući perivoj obitelji Pejačević.

Tijekom današnje sjednice Gradskog vijeća, jedna od ključnih točaka bila je rebalans proračuna Grada Našica. Rebalans je uobičajen za ovaj mjesec i provodi se radi usklađivanja, posebice zbog velikih investicijskih ciklusa koji su u tijeku – završili smo jedan, drugi još traje, a uskoro započinjemo i treći. Važna točka bila je i imenovanje nove ravnateljice Gradske knjižnice, gospođe Marije Buha, kojoj čestitam i s kojom očekujem uspješnu suradnju. Također, izabrali smo nove članove Savjeta mladih grada Našica: Lauru Kanis, Mateju Krupu, Dorijana Lamota, Antonelu Gvozdanović i Mateu Sečak. Želim im uspješan rad, nadajući se da će nastaviti s inicijativama koje su prepoznatljive u našem gradu.

Za kraj bih istaknuo prijedlog odluke o suglasnosti za Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Općine Sunja i Grada Našica s kojom nas veže dugogodišnje prijateljstvo. To prijateljstvo potaknula je Udruga rekreativnog trčanja „Nexe Team” kroz svoj projekt „Od velikog do malog Vukovara”, promičući istinu o Domovinskom ratu. Našice, s osam udruga proisteklih iz Domovinskog rata, duboko su senzibilizirane za temu ovu temu, što je temelj naše suradnje s Općinom Sunja koja je poznata po svojoj srdačnosti i zajedništvu.” – zaključio je Kašuba.

Pročitajte još