Održan radni sastanak mladih Crvenog križa s gradonačelnikom i predsjednicom Gradskog savjeta mladih

Jučer u prostorijama Kluba Crvenog križa, voditelji projekta solidarnosti “Od malena – VOLONTIRAM!” Dorijan Lamot i Laura Kanis održali su radni sastanak s gradonačelnikom Grada Našica Krešimirom Kašubom, predsjednicom Gradskog savjeta mladih Grada Našica Ines Resler te ravnateljem Gradskog društva Crvenog križa Našice Igorom Feldijem.

Sastanak je započeo Igor Feldi upoznavši prisutne s Klubom Crvenog križa, koje aktivnosti se u njemu provode te o radu s mladima. Voditelji projekta solidarnosti “Od malena – VOLONTIRAM!” nastavili su s predstavljanjem projekta te iznijeli prijedlog za suradnju u projektu. Gradonačelnik i predsjednica Savjeta mladih iskazali su punu podršku mladima u provedbi programa koji je od velikog interesa za Grad Našice. Dogovorene su daljnje aktivnosti od kojih se svakako ističe suradnja u izradi dokumenta koji će poticati razvoj volontiranja i rada s mladima u udrugama na području Grada Našica.

Unutar projekta za djecu do 15 godina bit će organizirane razne radionice

Mladi Crvenog križa Našice godinama potiču i razvijaju volontiranje mladih na korist lokalne zajednice. U svojem radu s ostalim udrugama u Gradu uvidjeli su potrebu za pokretanjem programa daljnjeg razvijanja volonterstva.

Tijekom 12 mjeseci provodit će edukacije svojih volontera, predstavnika i volontera udruga o Zakonu o volonterstvu i odgoju za volontiranje. Poticat će suradnju između udruga i organizirati zajedničke aktivnosti. Također će unutar projekta za djecu do 15 godina biti organizirane razne radionice, edukacije i volonterske aktivnosti kako bi stekli određena znanja, zdrave navike, učili o stereotipima, predrasudama i sa svojim vršnjacima učili o međusobnom pomaganju, prijateljstvu, humanosti i solidarnosti prema drugima.

Ovim projektom radit će se i na pozitivnim promjenama u ponašanju djece i mladih

Krajnji cilj projekta je povećati kvalitetu volontiranja u udrugama u gradu edukacijom mladih te odgojem za volontiranje djeci pokazati prednosti volontiranja kako bi se u budućnosti nastavili uključivati u rad udruga u Gradu. Provođenjem projekta mladi bi poticali angažman i volontiranje svojih vršnjaka i djece te kroz edukacije, radionice i druženja utjecali na razvoj mladih i približavanju rada u udrugama kako bi u budućnosti bili kvalitetan kadar udruga. Ovim projektom radit će se i na pozitivnim promjenama u ponašanju djece i mladih, razvijanju osjećaja pripadnosti zajednici, humanosti, solidarnosti i radu za opće dobro na korist cijele lokalne zajednice.

Projekt solidarnosti “Od malena – VOLONTIRAM!” sufinanciran je od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije iz fonda Europskih snaga solidarnosti.

Mladi se zahvaljuju svima koji su prepoznali dugogodišnji rad mladih te potencijal i vrijednosti koji ovaj program ima, svima koji su pružili podršku i ponudili suradnju u ostvarenju ovih ciljeva, a posebno Gradu Našice i gradonačelniku Krešimiru Kašubi, Gradskom savjetu mladih Grada Našica i predsjednici Ines Resler s ostalim članovima.

Pročitajte još