Obavijest o isplati božićnica umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Općine Donja Motičina

Općinski načelnik Općine Donja Motičina Željko Kovačević donio je dana 7. prosinca 2023. godine Odluku o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Općine Donja Motičina (dalje u tekstu: Odluka). Prema Odluci božićnica će se isplaćivati u novcu, u iznosu od:

1. 30 eura za korisnike zajamčene minimalne naknade i umirovljenike čiji iznos mirovine ne prelazi iznos od 340,00 eura i

2. 20 eura za umirovljenike čiji je iznos mirovine od 340,01 eura do 600,00 eura.

Umirovljenicima se smatraju korisnici mirovina neovisno o kojoj se vrsti mirovine radi (obiteljskoj, starosnoj ili invalidskoj). U ukupan iznos mirovinskih primanja ulaze domaća i strana primanja.

Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da umirovljenici i korisnici zajamčene minimalne naknade imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Donja Motičina.

Božićnice će se isplaćivati od srijede, 13. prosinca 2023. godine prema sljedećem rasporedu:

• UMIROVLJENICI i KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE IZ MJESTA DONJA MOTIČINA: 13. prosinca 2023. godine (srijeda) od 8.00 h do 14:00 h u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Motičina, Matije Gupca 62 A, Donja Motičina,

• UMIROVLJENICI KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE IZ MJESTA SEONA I GORNJA MOTIČINA: 14. prosinca 2023. godine (četvrtak) od 9:00 h do 14:00 h u Društvenom domu u Seoni, Zrinskih i Frankopana 100, Seona.

Umirovljenici koji su podnosili Zahtjev za isplatu prigodnog dara – USKRSNICE, NE MORAJU PODNOSITI ZAHTJEV ZA ISPLATU PRIGODNOG DARA – BOŽIĆNICE, ali su dužni podnijeti odrezak od posljednje mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim i invalidskim primanjima ili potvrdu o visini mirovine izdane od HZMO-a. BOŽIĆNICA ĆE BITI ISPLAĆENA PUTEM ISPLATNICE.

Korisnici zajamčene minimalne naknade koji su podnosili Zahtjev za naknadu troškova stanovanja – ogrjev, NE MORAJU PODNOSITI ZAHTJEV. BOŽIĆNICA ĆE BITI ISPLAĆENA PUTEM ISPLATNICE.

Umirovljenici koji nisu podnosili Zahtjev za isplatu prigodnog dara – uskrsnice i umirovljenici koji su navedeno pravo stekli u međuvremenu kao i korisnici zajamčene minimalne naknade koji nisu podnosili Zahtjev za naknadu troškova stanovanja – ogrjev, PODNOSE ZAHTJEV ZA ISPLATU PRIGODNOG DARA – BOŽIĆNICE uz sljedeću dokumentaciju:

• odrezak od posljednje mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim i invalidskim primanjima ili potvrdu o visini mirovine izdane od HZMO-a,

• kopiju važeće osobne iskaznice,

• rješenje Centra za socijalnu skrb (za korisnike zajamčene minimalne naknade).

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Sanja Vidović, mag.iur.

Pročitajte još