Novi dijagnostički uređaj na pulmologiji našičke bolnice

Novi dijagnostički uređaj na pulmologiji našičke bolnice

Novi dijagnostički uređaj na pulmologiji našičke bolnice

U Općoj županijskoj bolnici nabavljen je novi dijagnostički monitor sa pripadajućom radnom stanicom za potrebe internog odjela, odnosno pulmologije. Već niz godina je postojala potreba za ovom vrstom dijagnostičke opreme pa nam je posebno drago da smo kroz plan nabave iz decentralizarnih sredstava uspjeli ostvariti još jedan od ciljeva u opremanju bolnice najkvalitetnijim suvremenim uređajima. Radi se o dijagnostičkom uređaju vrlo visoke rezolucije, koji će omogućiti puno kvalitetniju analizu radioloških slika te na taj način poboljšati kvalitetu i preciznost pri postavljanju dijagnoze, a investicija je vrijedna oko 90 tisuća kuna.

Zahvaljujemo osnivaču Osječko – baranjskoj županiji na osiguranim sredstvima u iznosu od 3.5 milijuna kuna za svu opremu i radove koje ćemo koristiti u 2018. godini za modernizaciju opreme i prostora Opće županijske bolnice Našice, a u tijeku je niz postupaka javne nabave.

Ravnatelj Opće županijske bolnice Našice,
Hrvoje Šimić, dr. med.

Pročitajte još