U terenskoj vježbi obrane od poplave izradili zečji nasip i pronašli nestalu osobu

U Donjoj Motičini na lokaciji Livade Varešice, ribnjaka i potoka Babina voda održana je terenska vježba “Obrana od poplave 2021.” Vježba je organizirana sukladno odluci donesenoj od strane načelnika Općine Donja Motičina Željka Kovačevića.

Fokus na obrani od poplave

Tema vježbe proizlazi iz Procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa Općine Donja Motičina i Plana djelovanja civilne zaštite Općine Donja Motičina, prema kojima je procijenjeno da je jedna od potencijalno najvjerojatnijih katastrofa upravo poplava.

„Poplava je jedna od najvećih potencijalnih nepogoda za ovo područje. Svjedoci smo većeg broja poplava na ovom području, a ove smo godine, nažalost, zabilježili jednu od najvećih. Bila je to povijesna poplava, kakvu ne pamtimo u posljednjih sto godina. I kroz tu katastrofu, ali i mnoge druge službe općine su pokazale da su uvijek spremne brzo reagirati i djelovati. Ovaj prikaz nesreće svakako će pomoći kao dodatna vježba, ali i prilika da vidimo što još možemo popraviti ili dodatno opremiti.” – rekao je načelnik općine Željko Kovačević.

Sve službe zajednički u svrhu spašavanja

Nositelj vježbe bila je Općina Donja Motičina, a u vježbi su sudjelovali Stožer civilne zaštite Općine Donja Motičina, postrojba civilne zaštite, Hrvatske vode, MUP PP Našice, HGSS stanica Osijek, GD CK Našice, DVD Donja Motičina te Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Osijek (Služba za prevenciju i sigurnost).

Upravljačku skupinu vježbe činili su: Lidija Paljević, načelnica stožera civilne zaštite Općine Donja Motičina, Zlatko Vinković, vatrogasni zapovjednik DVD – a Donja Motičina te Silvana Pirić, Područni ured civilne zaštite Osijek, služba za prevenciju i sigurnost.

„Cilj nam je podizati razinu pripravnosti i operativne spretnosti, koordinacije svih operativnih snaga sustava civilne zaštite lokalne sredine. U ovoj vježbi objedinjavamo djelovanje lokalnih snaga civilne zaštite, DVD-a Donja Motičina, Crvenog križa Našice uz potporu zaposlenika Hrvatskih voda ispostava nadležna za obranu od poplave i HGSS-a te koordiniramo djelovanje operativnih snaga u obrani od poplave.” – rekla je Silvana Pirić.

Obranili od poplave i spasili unesrećene

Aktivnosti koje su se provodile odnosile su se na provedbu mjera civilne zaštite obrane od poplave, te evakuacije i zbrinjavanja ugroženog stanovništva. U sklopu vježbe podizani su zečji nasipi, postavljena je pumpa i odrađeno prepumpavanje, policija je osigurala prostor, dok je unesrećenima pružena prva pomoć. U vježbu je bio uključen i pas tragač HGSS-a.

Gradsko društvo Crvenog križa dio je civilne zaštite na području šireg našičkog područja, pa su i danas bili dio terenske vježbe Općine Donja Motičina.

„Pripremamo se kroz ovakve pokazne vježbe kako bi ustrojili koordinaciju sa ostalim snagama, te kako bi i sami pokazali za što se tijekom godine educiramo. Naša ekipa podigla je šator u kojem će se zbrinuti osobe koje su unesrećene.” – rekao je ravnatelj GDCK Našice Igor Feldi.

Pročitajte još