Međunarodni je dan obitelji

Tijekom osamdesetih godina prošloga stoljeća, Ujedinjeni narodi počeli su posvećivati posebnu pozornost pitanjima vezanima za obitelj. 1983. g. je Povjerenstvo za socijalni razvoj, temeljem preporuka Ekonomskog i socijalnog vijeća, zatražilo od glavnog tajnika u svojoj rezoluciji o ulozi obitelji u procesu razvoja (1983/23) intenzivnije napore na promicanju svijesti o problemima i potrebama obitelji među donositeljima odluka i u javnosti, kao i o učinkovitim načinima zadovoljavanja ovih potreba.


Nakon brojnih rezolucija Ekonomskog i socijalnog vijeća i u koordinaciji s ostalim međunarodnim organizacijama, Opća skupština Ujedinjenih naroda je 1990. godinu proglasila Međunarodnom godinom obitelji, a od 1993. g. se 15. svibnja svake godine obilježava kao Međunarodni dan obitelji. Ovaj dan pruža priliku za promicanje svijesti o pitanjima koja se odnose na obitelj i proširivanje znanja o društvenim, ekonomskim i demografskim procesima koji utječu na obitelji.

Dana 25. rujna 2015. g., 193 države članice Ujedinjenih naroda jednoglasno su usvojile Ciljeve održivog razvoja. Politike i programi usmjereni na obitelj su od vitalnog značaja za postizanje mnogih od ovih ciljeva. Cilj ovogodišnje teme, “Obitelji i urbanizacija”, jest promicanje svijesti o važnosti održivih urbanih politika prilagođenih obitelji. Urbanizacija je jedan od najvažnijih megatrendova koji oblikuju naš svijet te život i svakodnevicu obitelji diljem svijeta. Održiva urbanizacija povezana je s postizanjem nekoliko ciljeva održivog razvoja, kao što su iskorjenjivanje siromaštva, zdrav život i blagostanje, sigurnost i uključivost u gradovima i ostalim naseljima te smanjenje nejednakosti.

Svima želimo sretan Međunarodni dan obitelji!

Stric pivo

Pročitajte još