Nastavak odlične suradnje Udruge „Jaglac” i Grada Našica

25. srpnja 2022. godine Udruga „Jaglac” potpisala je Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava za pružanje usluge poludnevnog boravka s Gradom Našicama kako bi korisnicima s područja Našica osigurali nastavak pružanja usluge po završetku projekta “Nauči me i uspjet ću!”.

Podsjetimo da je Udruga “Jaglac” Orahovica uspješno provela projekt ”Nauči me i uspjet ću!” prijavljen u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a traje je od 27.04.2020. do 27.04.2022. godine.

S područja Grada Našice uključeno je 9 korisnika koji zahvaljujući podršci samog Grada mogu nastaviti s dolaskom u udrugu „Jaglac” i po završetku projekta što nije slučaj i za 3 korisnika s područja općine Đurđenovac. Predstavnici udruge Jaglac posjetili su općinu Đurđenovac u cilju ostvarenja suradnje kako bi se i oni uključili u sufinanciranje troškova dolaska svojih korisnika, ali nažalost, do danas dogovor nije postignut. Zahvaljujući donacijama Udruga „Jaglac” je našla privremeno rješenje dok se ta suradnja ne ostvari.

Udruga „Jaglac”, kao jedini licencirani pružatelj institucionalne socijalne usluge poludnevnog boravka na području grada Orahovice, Grada Našice i susjednih općina pruža tu uslugu za 25 korisnika. Usluga uključuje prijevoz korisnika, sudjelovanje u programu i 1 topli obrok. Više o tome možete pronaći na ovoj povezniici: https://udrugamrorah.hr/project/jaglac-moj-drugi-dom-2/

Izvor: Udruga „Jaglac” Orahovica

Stric pivo

Pročitajte još