Našice – Osnovana udruga Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo

clip4_5_1a

U četvrtak, 03. svibnja 2012. godine osnovan je Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice (CLIP Našice). Osnivači udruge su Emilija Malovčak, Irena Stipanović, Irena Tičić, Zlatica Krajpl, Marija Knežević, Željka Uremović i Grad Našice.

Prijedlog Programa rada Centra za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice (CLIP Našice) iznijela je Irena Stipanović. Naglasila je kako je ideja nastala nakon što su osnivačice završile edukaciju za pisanje projekata i odlučile se u svome gradu pokrenuti centar koji će nuditi poduzetnicima, udrugama, kao i nezaposlenima savjete i pomoć oko poslovanja i prijava na projekte. Cilj udruge je unaprijediti gospodarstvo našičkoga kraja. Ideju je prepoznao i pozdravio i našički gradonačelnik mr. Krešimir Žagar dipl.ing., koji je predstavnik Grada Našica kao jednog od osnivača.

Za predsjednicu je izabrana Emilija Malovčak, a za dopredsjednicu Irena Stipanović. Tajnica udruge je Zlatica Krajpl.

Neki od ciljevi Udruge su:

  • apliciranje na projektne natječaje kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini,  prvenstveno za potrebe Grada Našica
  • savjetovanje poduzetnika i udruga o EU fondovima
  • poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja mladih ljudi
  • promicanje i unapređivanje poduzetništva i poduzetničke kulture
  • poticanje na cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje

Centar će surađivati sa regionalnim poduzetničkim centrima, prvenstveno sa Centrom za poduzetništvo Osijek i Regionalnom razvojnom agencijom pod čijim mentorstvom su osnivačice i završile edukaciju o pisanju projekata i poslovnom savjetovanju.

Ured Centra za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice nalazi se na Trgu dr. Franje Tuđmana br. 7  (zgrada Općine – prvi kat, soba br.19).

Pročitajte još