Grad Našice – domaćin pete konferencije u sklopu međunarodnog projekta H2O

Grad Našice – domaćin pete konferencije u sklopu međunarodnog projekta H2O

Grad Našice – domaćin pete konferencije u sklopu međunarodnog projekta H2O

U Našicama je od 16. do 18. svibnja 2018. godine održan peta po redu konferencija u sklopu projekta H2O, Town Networking and Engaging Citizens for the Protection of Water Resources in Europe na temu zaštite voda i vodnih resursa u Europi. Projekt se realizira u sklopu inicijative Europa za građane s ciljem umrežavanja gradova iz različitih europskih zemalja u svrhu donošenja zaključaka i potencijalnih rješenja problema zaštite voda i vodnih resursa zemalja sudionica projekta.

Grad Našice – domaćin pete konferencije u sklopu međunarodnog projekta H2O

Nakon održanih konferencija u Rumi, Pragu, Razlogu i Pečuhu, peta konferencija održana je upravo u Našicama, kao jednom od partnera na projektu. Na konferenciji je sudjelovalo više od 80 sudionika, a više od 40 je sudionika iz stranih zemalja, odnosno predstavnika Mađarske, Srbije, Slovenije, Bugarske i Češke.

22 - nara3.jpg

U sklopu konferencije djelatnici Našičkog vodovoda d.o.o. predstavili su pročistač otpadnih voda i vodocrpilište Velemirovac koje su sudionici i obišli treći dan konferencije.

Grad Našice – domaćin pete konferencije u sklopu međunarodnog projekta H2O

U sklopu projekta realizirana je i terenska vježba civilne zaštite Lapovac 2018. na provođenju mjera obrane od poplava u kojoj su sudjelovali pripadnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje i grad Našice sa ostalim dionicima u provođenju mjera obrane od poplava. Sudionici projekta imali su mogućnost i obići akumulacijsko jezero Lapovac, Našičke ribnjake koji predstavljaju dio zaštićene ekološke mreže Natura 2000, Veliki park kraj dvorca kao zaštićeni spomenik parkovne arhitekture te bogatu kulturnu baštinu Grada Našica. Iduća projektna konferencija održati će se u slovenskom gradu Litiji u periodu od 14.-16. lipnja 2018. godine.

Pročitajte još