Našice – Od sada moguće zaposlenje i u inozemstvu?

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje postaje dio mreže javnih službi za zapošljavanje EURES od 1. srpnja 2013. godine

zavodzazaoposljavanje2

EURES je mreža javnih zavoda za zapošljavanje u partnerstvu s Europskom komisijom (zemlje europskog ekonomskog prostora plus Švicarska) pokrenuta 1993. godine kao instrument  poboljšanja mobilnosti odnosno prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage na europskom tržištu rada.

Svrha je EURESA pružanje informacija, savjetovanja i usluga posredovanja (job-matching) kako za poslodavce tako i tražiteljima zaposlenja, ali i svim građanima koji smatraju da im može doprinijeti princip slobodnog kretanja ljudi.

Više od 850 EURES savjetnika, na dnevnoj bazi u kontaktu su sa poslodavcima i tražiteljima zaposlenja širom Europe. EURES savjetnici su trenirani specijalisti koji pružaju tri osnovne EURES usluge: informacije, usmjeravanje i posredovanje kako tražiteljima zaposlenja, tako i poslodavcima zainteresiranim za europsko tržište rada. Posjeduju specijalizirano znanje o praktičnim, pravnim i administrativnim pretpostavkama vezanim uz mobilnost na nacionalnoj i međudržavnoj razini, te rade unutar javnog zavoda za zapošljavanje svake zemlje članice ili unutar drugih partnerskih organizacija u EURES mreži.

Ciljevi EURES-a su za tražitelje zaposlenja i poslodavce promovirati: razvoj jedinstvenog europskog tržišta rada otvorenog svim radnicima zemalja članica EU-a, međudržavnu, međuregionalnu i međugraničnu razmjenu slobodnih radnih mjesta i prijava za zapošljavanjem, kao i transparentnost i razmjenu informacija o pojedinim nacionalnim/regionalnim tržištima rada, uvjetima života, obrazovanju, te metodologiji i indikatorima na statističkom stupnju.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Hrvatski zavod za zapošljavanje postaje dio Europske mreže javnih službi za zapošljavanje (EURES), a time hrvatskim građanima postaje dostupna usluga posredovanja pri zapošljavanju u drugim članicama Europske unije.

Trenutno postoji 20 EURES prekograničnih partnerstava, geografski rasprostranjenih širom Europe na području 13 država. S ciljem zadovoljavanja potreba za informacijama i koordinacijom te povezano s mobilnošću radne snage u graničnim regijama, ova partnerstva spajaju usluge javnih zavoda i profesionalnog usmjeravanja, organizacije poslodavaca i sindikata, lokalne vlasti i ostale institucije koje se bave zapošljavanjem i profesionalnim usmjeravanjem.

EURES prekogranična partnerstva dragocjene su točke kontakata između nositelja politika zapošljavanja – kako na regionalnoj tako i nacionalnoj razini – i socijalnim partnerima. Također, važan su alat nadzora prekograničnih područja zapošljavanja, koji su ključni element u razvoju autentičnog europskog tržišta rada.

 

(Izvor: www.hzz.hr)

Pročitajte još