Međunarodni dan močvara i močvarnih staništa

Ove godine obilježava se 50 godina od potpisivanja Ramsarske konvencije na kojoj je 2.2.1971. godine u iranskom gradu Ramsaru proglašen Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa. Konvencija o močvarama međuvladin je ugovor koji pruža okvir za nacionalno djelovanje i međunarodnu suradnju za očuvanje i mudro korištenje močvara i njihovih resursa, a do danas ju je potpisala 171 zemlja svijeta te je 2414 močvara istaknuto kao močvarna područja od međunarodne važnosti.

Močvare su središta bioraznolikosti

Konvencija je u Republici Hrvatskoj stupila na snagu 25. lipnja 1991. godine. Pet je područja koja su kod nas označena kao močvarna područja od međunarodnog značaja, a to su Park prirode Kopački rit, Park prirode Lonjsko polje, ribnjaci Crna mlaka, Vransko jezero i Delta Neretve te ukupno čine površinu od 93.590 hektara.

Tema ovogodišnjeg Dana močvara je „Močvara i voda“, a ukazuje na neraskidivu vezu između voda, močvara i života. Osvjetljava močvare kao izvor slatke vode i potiče na njihovo obnavljanje i zaustavljanje njihovog gubitka. Močvare su vitalne za ljudski opstanak. One su među najproduktivnijim svjetskim okruženjima, kolijevke su biološke raznolikosti i osiguravaju vodu i produktivnost o kojima bezbroj vrsta biljaka i životinja ovisi za opstanak. Neophodne su za nebrojene dobrobiti ili „usluge ekosustava“ koje pružaju čovječanstvu, počevši od opskrbe slatkom vodom, hrane i građevinskog materijala i bioraznolikosti, do kontrole poplava, obnavljanja podzemnih voda i ublažavanja klimatskih promjena. Ipak, studija za studijom pokazuje da područje i kvaliteta močvara i dalje opadaju u većini regija svijeta. Kao rezultat, ugrožene su usluge ekosustava koje močvare pružaju ljudima. Upravljanje močvarama globalni je izazov i stoga se obilježavanjem ovog Dana poziva sve ljude i organizacije na akciju i razmišljanje kako bi se spriječilo njihovo daljnje uništavanje.

Izvor: voda.hr

Pročitajte još