Održana volonterska akcija „Uređenje dječjeg igrališta na Urbariji“

Održana volonterska akcija „Uređenje dječjeg igrališta na Urbariji“

Održana volonterska akcija „Uređenje dječjeg igrališta na Urbariji“

Jučer, četvrtak 28. lipnja 2018.g. su volonteri LAG-a Karašica, Gradskog savjeta mladih Grada Našica i Udruge mladih „INFO“ Našice održali volontersku akciju pod vodstvom koordinatora volontera Ivana Keglevića te uredili dječje igralište na Urbariji. Ova volonterska akcija održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a sve u sklopu projekta „Volontiram i osnažujem lokalnu ruralnu zajednicu – poticanje volontiranja radi prevenciji nasilja nad i među mladima“.
Održana volonterska akcija „Uređenje dječjeg igrališta na Urbariji“
Na ovoj volonterskoj akciji sudjelovalo je 16 volontera koji su na dječjem igralištu pokosili travu, obojali sprave, te lakirali klupe. Volontere su obišli gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić i predsjednik Vijeća mjesnog odbora Našice Josip Matek koji su zahvalili volonterima na trudu i radu, te doprinosu zajednici.
Održana volonterska akcija „Uređenje dječjeg igrališta na Urbariji“
Održana volonterska akcija „Uređenje dječjeg igrališta na Urbariji“
Održana volonterska akcija „Uređenje dječjeg igrališta na Urbariji“

Pročitajte još