Javni poziv za uključivanje u Postrojbu civilne zaštite opće namjene Grada Našica

opcina1

opcina1

U tijeku je  popunjavanje Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Grada Našica.  

 

Rad civilne zaštite temelji se na humanosti i solidarnosti, odnosno spremnosti spašavanja ljudskih života i imovine  u slučaju većih ugroza.

 

Stoga ovim putem pozivamo sve punoljetne osobe s prebivalištem na području Grada Našica, da se dobrovoljno uključe u aktivnosti zaštite i spašavanja kao pripadnici gradske Postrojbe civilne zaštite.

 

S obzirom da će obuka u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Osijek, novih pripadnika Postrojbe civilne zaštite, biti 30. svibnja 2015. godine, molimo sve zainteresirane građane da nam najkasnije do 20. svibnja 2015. godine, dostave svoje podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i OIB,  veličinu obuće i odjeće radi nabave odgovarajućih radnih čizama i odijela) kako bismo Vas pravovremeno upisali u evidenciju obveznika i poslali Vam pozive za osposobljavanje.

 

Sve tražene podatke dostavite na adresu: Grad Našice, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, Trg dr. Franje Tuđmana 7, Našice ili na [email protected] ili na telefon: 031 618 175

Nadamo se da ćete ovaj poziv shvatiti kao poticaj za aktivno sudjelovanje u zaštiti svoga Grada i prihvatiti ovu časnu i odgovornu dužnost! 

Gradonačelnik Grada Našica mr. Krešimir Žagar, dipl. ing.

Pročitajte još