Javni poziv starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za usluge potpore i podrške

Javni poziv starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za usluge potpore i podrške

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv projekta: Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!

Nositelj projekta: Grad Našice

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek

Centar za socijalnu skrb Našice

Ukupna vrijednost projekta: 7.009.734,50 kn

Udio sufinanciranja: 100 % EU

 

Grad Našice s projektnim partnerima Centrom za socijalnu skrb Našice i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodi projekt „Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!”.

Ova operacija ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti, te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Usluge koje će pružati zaposlene žene pripadnice ciljane skupine:

  • – pomoć u dostavi namirnica,
  • – pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
  • – pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
  • – pomoć pri oblačenju i svlačenju,
  • – briga o higijeni,
  • – pomoć u socijalnoj integraciji,
  • – pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),
  • – pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
 

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Tko su krajnji korisnici i kome je namijenjen ovaj poziv?

Krajnji korisnici su:

osobe starije životne dobi,

osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu,

osobe sa invaliditetom,

osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi

A ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

Svakom korisniku na mjesečnoj bazi pripada poklon paket kućanskih i higijenskih potrepština.

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovisi o imovinskom cenzusu odnosno o visini mirovine.

Uloga Centra za socijalnu skrb kao partnera na projektu je:

 Centar za socijalnu skrb sudjeluje u identifikaciji korisnika usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Uloga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je:

– Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje u identifikaciji žena iz ciljane skupine.

Molimo sve zainteresirane potencijalne krajnje korisnike da se jave u Gradsku upravu Grada Našice ( 2. kat, ured 44 ) radi prijave i više informacija.

Pročitajte još