Izglasan Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Nakon rasprave u Hrvatskom saboru jučer je izglasan Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi kao jedinstveni akt koji obuhvaća sve aspekte javnih potreba u kulturi za koje se osiguravaju javna sredstva. Cilj novog zakona je pridonijeti osuvremenjenoj i učinkovitijoj raspodjeli javnih sredstava, transparentnosti, upravljanju i kontroli njihova korištenja. Zakon poseban naglasak stavlja na osiguravanje stabilnosti financiranja kulture, način izbora i rad kulturnih i upravnih vijeća, uvodi višegodišnje financiranje kao i nove mehanizme dodjele prostora za rad umjetnicima i organizacijama u kulturi.


Izvor: Ministarstvo kulture i medija

Stric pivo

Pročitajte još