Investicija vrijedna više od 489 tisuća kuna

Općinski načelnik Općine Podgorač g. Goran Đanić  sa suradnicima obišao je radove na  izgradnji sanitarno-fekalne odvodnje u ulici M. A. Reljkovića u Stipanovcima. Za izvođenje predmetnih radova ugovorena je cijena u iznosu od 489.302,00  kuna, a radovi bi trebali biti završeni do kraja tekuće godine.

Načelnik Đanić ističe da  će se i tijekom 2020. godine nastaviti  radovi, te u potpunosti biti završena izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Stipanovci, a za što je Općina Podgorač u Proračunu za 2020. godinu predvidjela financijska sredstva. 

Pročitajte još