Grad Našice suorganizator 6. sajma poslova i prezentacije “Uvod u kohezijsku politiku EU i korištenje strukturnih fondova u okviru strategije Europe 2020″

grad5 11 1a

Grad Našice jedan je od suorganizatora 6. Sajma poslova održanog 04. studenog 2013. godine u Osijeku.

 

Sajam poslova otvorio je ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić, a uz 60-tak izlagača i potencijalnih poslodavaca, sajam je tijekom dana posjetilo nekoliko tisuća nezaposlenih. U suradnji Grada Našica i Zavoda za zapošljavanje, na Sajam je organizirano otišlo 50 nezaposlenih koji su u evidenciji našičke Ispostave. Gradonačelnik Krešimir Žagar i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Tomislava Kuricek posjetili su sajam i našičke izlagače.

grad5 11 2a

Grad Našice je kao partner na projektu „U srcu Europe“ u suradnji sa HZZ PU Osijek koji je suradnik na projektu u sklopu sajma proveo još jednu projektnu aktivnost. Riječ je o prezentaciji “Uvod u kohezijsku politiku EU i korištenje strukturnih fondova u okviru strategije Europe 2020″ koju su održale Emilija Malovčak – Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice i Koraljka Novak Lozina – HZZ PU Osijek. Prezentacija je održana sa ciljem upoznavanja potencijalnih korisnika EU fondova s ciljevima kohezijske politike EU i davanja pregleda mogućnosti korištenja financijskih sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova u okviru strategije Europe 2020 kojom se želi ostvariti pametan, održiv i uključiv rast koji će doprinijeti povećanju stope zapošljivosti, većoj produktivnosti i društvenoj povezanosti.

Izvor: Službene stranice Grada Našica

Pročitajte još