9285 intervencija u Sisačko – moslavačkoj županiji

Vatrogasne snage angažirane na području Sisačko – moslavačke županije su tijekom 12. siječnja 2021. godine nastavile sa radom na intervencijama, ali znatno smanjenim intenzitetom zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Na području Vatrogasne operativne zone (VOZ) Glina angažirana su 64 vatrogasca sa 23 vozila s područja VZŽ Šibensko – kninske, Krapinsko – zagorske, Karlovačke te Državna vatrogasna intervencijska postrojba Šibenik i Split. Zabilježeno je 25 intervencija.

Na području VOZ Sisak angažirano je 105 vatrogasaca s 30 vozila iz lokalnih DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Sisak. Evidentirano je 86 intervencija.

 

Na području VOZ Petrinje angažirano je 40 vatrogasaca s 20 vozila s područja VZŽ Primorsko – goranske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko – neretvanske i Požeško – slavonske. Evidentirane su 43 intervencije.

 

Prema trenutno obrađenim podacima 12. siječnja 2021. godine, ukupno je angažirano 209 vatrogasaca sa 73 vatrogasna vozila iz 7 županija te DVIP Split i Šibenik, a evidentirane su 154 vatrogasne intervencije. Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28. prosinca 2020. do dana 12. siječnja 2021. na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko – moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 8105 vatrogasaca sa 2458 vatrogasna vozila, a odrađeno je 9285 intervencija.

 

Nastavljena sanacija objekata u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji

Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom navedenog promatranog razdoblja imali 57 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativni zbroj) 276 vatrogasaca sa 117 vatrogasnih vozila. Vatrogasci iz JVP-a i DVD-a sa područja Zagrebačke županije bili su angažirani na novih 17 tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovao 51 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila.

Pročitajte još