Završeno asfaltiranje parkirališta uz mrtvačnicu u Martinu

 

Danas je gradonačelnik Krešimir Kašuba uz pročelnike Magdalenu Vidaković-Gelenčir i Matiju Brkića obišao dovršeno parkiralište uz mrtvačnicu u Martinu. Uz sloj asfalta uređena je i odvodnja slivnih voda, a Grad je u ovaj projekt uložio 16.355,00 eura.

Ove godine u planu je početak izgradnje svlačionica za NK Martin

U Martinu ih je dočekao predsjednik Mjesnog odbora Martin Miroslav Umiljanović koji je istaknuo da su dosadašnja ulaganja rezultat dobre suradnje s Gradom i gradonačelnikom također mnogi su projekti još u pripremi i bit će realizirani u narednom vremenu.

„Uz ovu završenu investiciju, Grad planira u Martinu krenuti i u izgradnju nogostupa u sljedećih nekoliko mjeseci. U prvoj fazi će to biti potez od Donje Motičine do Ulice Antuna Sertića, a predvidivo sljedeće godine nastavak izgradnje do Ulice kneza Trpimira. Ovom prigodom možemo reći da i Hrvatske ceste izrađuju dokumentaciju za nogostup na drugoj strani koja se nalazi na državnoj cesti. Oba su projekta važna prvenstveno zbog sigurnosti mještana tog dijela naselja. Tokom ove godine planiramo krenuti i u izgradnju svlačionica za NK Martin za koje smo izradili dokumentaciju, nominirali projekt za povlačenje sredstava, a su slučaju da sredstva ne budu odobrena u realizaciju ćemo krenuti sredstvima Grada Našica.” – rekao je gradonačelnik.

Izvor: Grad Našice

Pročitajte još